Af Bo Mouritzen, medlem af Byrådet for Enhedslisten. 

I løbet af valgkampen gjorde vi fra Enhedslisten opmærksom på, at der er al mulig grund til at passe på vores folkeskoler. Igen og igen fik vi at vide af det borgerlige flertal, at skolerne i den grad er prioriteret og udviklingen vendt efter nogle forfærdelige år.

“Frederiksberg Skole skal have et omfang, så der er plads til eleverne.”

Men på det første møde for det nye Børne- og Undervisningsudvalg blev udvalget informeret om, at skolerne i Sorø Kommune står overfor at skulle finde kæmpebesparelser.

Alle kommunens seks skoler skal spare og det i et omfang, så tre af skolerne ganske enkelt ikke kan finde midlerne.

For et flertal af de seks skoler er konsekvensen, at der skal spares på almenundervisningen. Fuldstændigt som vi frygtede fra Enhedslistens side i valgkampen.

Fra Enhedslisten har vi derfor valgt at sige fra over for den orientering, vi fik på udvalgsmødet. Vi mener, ord skal stå for troende, så flertallet må sørge for at finde midlerne, så der ikke skal spares på almenundervisningen i Folkeskolen.

Vi har en Folkeskole, der klarer sig på fagligt stærke lærere og engagerede forældre. Nu må det være på tide, at det politiske niveau bakker op om kommunens børn og skoler.

I løbet af valgkampen blev vi yderligere belært om, at Frederiksberg Skole var færdig og sagtens kun rumme det nuværende antal elever. Det var derfor en ubehagelig overraskelse at læse, at skolebestyrelsen fortæller, at der mangler klasselokaler, lokaler til holdundervisning ligesom SFO mangler plads.

Tilsyneladende standser problemerne ikke der. I forbindelse med byggeriet af Frederiksberg Skole er det vores opfattelse, at der har manglet byggestyring og koordinering, med den afledte konsekvens at skolen har haft en række problemer omkring ventilation, dræn og andet.

Nu må det være på tide, at valgkampens udsagn bliver ført ud i livet. Der skal ikke skæres mere på almenundervisningen, og Frederiksberg Skole skal have et omfang, så der er plads til eleverne og til en tidssvarende undervisning.