Sorø Privatskole kan som noget nyt tilbyde talentcamps gennem TalentCampDK til elever med særligt talent. Et treårigt forløb med årlige talentcamps sammen med elever fra andre skoler. 9 elever fra 7. klasse starter på de første talentcamps den 15.-19. november. Næste år starter 9 nye elever fra 7. klasse i et treårigt forløb.

Sorø Privatskole har stort fokus på talentudvikling. Skolen, der blev certificeret Science og Talent skole i 2016, har klare mål for talentarbejdet og to uddannede talentvejledere. Talentvejlederne hjælper blandt andet med at planlægge undervisningen og finde frem til de elever på skolen, som har talent eller særlige forudsætninger.

Derudover er Sorø Privatskole medlem af TalentCampDK, som er en forening bestående af medlemsskoler fra hele landet, der alle ønsker at tilbyde deres talentfulde elever ekstra udfordringer. TalentCamp.dk samler disse elever i landsdækkende camps i fagene dansk, engelsk og matematik i et treårigt forløb. Her kan eleverne dygtiggøre sig i deres fag og få et netværk af ligesindede fra samme årgang og fagligt stærke mentorer.

Oliver, Carl, Vanessa, Sarah, Frederikke, Malin og Hjalte. Foto: Sorø Privatskole

De første talentcamps i det treårige forløb starter den 15.-19. november. Fra Sorø Privatskole deltager følgende elever fra 7. klasse i matematikcampen Carl Aabo, Frederikke Niemann, Hjalte Solvang, Niels Iuel, Sarah Malling. I engelskcampen medvirker Karoline Nielsen, Oliver Hansen og Vanessa Netboot. Og i danskcampen er det Malin Johansen.

”Jeg tænkte lidt wow, fordi jeg vidste slet ikke, det fandtes. Man får jo på en måde at vide, man er god nok til noget. Jeg glæder mig til at møde nye mennesker, man har noget tilfælles med. Der er ikke så mange af mine venner, der gider snakke om skole og sådan noget. I 5.-6. klasse kedede jeg mig i dansk, og nu ved jeg bare, der kommer nogle nye udfordringer. Det er introkurser denne gang og så næste år, har man lært noget, og så lærer man noget mere,” fortæller Malin Johansen, der skal på talentcamp i dansk.

”Jeg glæder mig til at møde nogle nye, som er på det samme niveau som en selv. Det bliver spændende, og så mødes man igen. Jeg taler flydende engelsk og har allerede fået noget på højere niveau i klassen, men jeg har ikke været på talentcamp før. Hvis man er god til noget som barn, kan det også være, man kan arbejde med det som voksen eller studere det,” supplerer Vanessa Netboot, som skal på talentcamp i engelsk.

”Jeg synes ikke, det forpligter at have talent. Man skal kun gøre noget ved det, hvis man kan lide at gøre det. Jeg har været på naturfagscamp hos ScienceTalenter, hvor vi skulle opklare mord. Nu ser jeg frem til at lære noget nyt og komme hjem og blære mig med det overfor de andre,” griner Hjalte Solvang, der skal på talentcamp i matematik.

Talentcampen består af to dage med intensiv undervisning fra morgen til aften og én ekskursionsdag ud af huset. Undervisningen varetages primært af universitetsstuderende.

Foto: Sorø Privatskole