Berlin
Berlin

Sorø Privatskole er den første skole på Sjælland, der bliver anerkendt som Sprachdiplomschule. Med Deutsches Sprachdiplom styrker Sorø Privatskole tyskundervisningen og den internationale dimension på skolen.

Sorø Privatskole kan nu tilbyde deres elever Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD). Det betyder, at skolen er godkendt til at levere tysksproget undervisning efter internationale standarder, som afsluttes med en tyskprøve på Niveau B1. Eleverne modtager efterfølgende deres DSD I-diplom, som de kan bruge i deres videre uddannelse.

”På mange skoler skal eleverne vælge mellem tysk, fransk eller et helt andet sprog. På Sorø Privatskole har vi valgt. Vi har valgt tysk. Det har vi, fordi vi ser det som et vigtigt sprog, historisk, kulturelt, uddannelsesmæssigt og samfundsmæssigt,” udtaler Casper Madsen, skoleleder på Sorø Privatskole.

Deutsches Sprachdiplom (DSD) er et initiativ fra sammenslutningen af undervisningsministre i de tyske delstater, Kultusministerkonferenz, samt udenrigsministeriet, Auswärtiges Amt, som skal styrke tyskkundskaberne i skolerne verden over. DSD er sammenligneligt med det tyske afgangsbevis og følger standarderne i Common European Framework of Reference for Language (CEFR). Det vil sige, at eleverne går til den samme tyskprøve, uanset om skolen befinder sig i Seattle, Singapore eller Sorø. På verdensplan tager omkring 50.000 elever, i alderen 14-19 år, prøven hvert år.

Sorø_Privatskole_Deutsches_Sprachdiplom_der_Kulturministerkonferenz”Sorø Privatskole prioriterer tysk højt. Det samme gælder desværre ikke hos de studerende på læreruddannelserne. En lidt ærgerlig tendens, som i fremtiden kan få store konsekvenser for tyskundervisningen i de danske skoler. Vi søger lige nu en dygtig tysklærer, men vi ved også, tysklærerne ikke ligefrem hænger på træerne. Vi hører derfor gerne fra alle, der brænder for det tyske sprog,” forklarer Casper Madsen.

Sorø Privatskole har fokus på at målrette undervisningen mod, at eleverne udvikler kompetencer, som er efterspurgte og relevante i det samfund, de er en del af. Udover Deutsches Sprachdiplom, underviser skolen i tysk fra 4. klasse. Skolen har holddeling i tysk i skolens tre 8. klasser og tre 9. klasser. Desuden rejser skolens tre 9. klasser hvert år på studietur til Berlin.

”Vi er super stolte over, at det er lykkedes skolen, og der skal i den forbindelse lyde en særlig tak til vores tysklærerteam. Nu skal vi bare have det implementeret i vores tyskundervisning. Ligesom vi skal have lavet en praksis for prøveafvikling og hvilke elever, der skal have tilbudt prøven og så videre,” supplerer Casper Madsen.
Det handler ikke kun om at tilbyde de sprogligt interesserede elever en ekstra udfordring. For flere af eleverne er det et logisk skridt i retning af den uddannelse, som de gerne vil tage. DSD forbereder, kort sagt, eleverne til en global fremtid.

Fællessang på Sorø Privatskole
Fællessang på Sorø Privatskole

DSD-prøven består af fire dele: 1. Læseforståelse 2. Lytteforståelse 3. Skriftlig kommunikation 4. Mundtlig kommunikation. Prøvens skriftlige del bliver rettet i Tyskland, og til den mundtlige del er der en beskikket censor. Selve prøven ligger hvert år i marts.

Næste fase for skolen bliver at finde samarbejdspartnere, der brænder for tyskfaget, og som kan være med til at sprede interessen for sproget og kulturen hos eleverne. Det kan være andre skoler, privatpersoner, tyske institutioner og virksomheder eller lignende.

Hvorfor lære tysk?
1. Tysk er det modersmål, der tales mest i Europa.
2. Tysk er det andet mest populære fremmedsprog i Europa.
3. Gode tyske sprogkundskaber giver direkte adgang til det tyske marked, som stadig er det vigtigste i Europa.
4. Gode tyskkundskaber giver mulighed for at tage en uddannelse i Tyskland.
5. Du lærer først Tyskland rigtigt at kende, når du kan tale og forstå tysk. Det gælder både for landets historie, kultur, byer, og frem for alt, den tyske befolkning.