En donation på en million kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond giver Sorø Privatskole mulighed for at bygge et digitalt klasselokale i skolegården. Her vil eleverne blive undervist, mens de får sved på panden og går på opdagelse med deres iPads.

Eleverne lærer at stave, mens de hænger i klatrestativet. De bliver klogere på at gange og dividere, samtidig med, at de giver den gas på løbebanen. I fag som historie og geografi løser de opgaver ved at presse med hånden mod de farvede felter på den elektroniske væg.

Og det er blot nogle af de mange muligheder for at kombinere faglighed, fysisk udfoldelse, leg og digital læring i Sorø Privatskoles nye udendørs, interaktive læringsrum, som skolen har fået mulighed for at anlægge i skolegården takket være en donation på en million kroner fra A. P. Møller Fonden.

“Særligt de yngste elever har behov for afveksling i undervisningen med bevægelse og interaktivitet, og det giver os mulighed for at ramme endnu flere elever i øjenhøjde,” siger skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard.

Som eksempel herpå nævner hun, at skolens talentvejledere ofte oplever, at elever med særlige talenter i de mindste klasser ofte er urolige og ikke kan sidde stille. Til gengæld er disse elever ofte dygtige og hurtige til at løse opgaver, når de får lov til at bevæge sig samtidig.

“Derfor er jeg meget taknemmelig for, at vi med den flotte gave fra A. P. Møller Fonden, nu får en masse nye strenge at spille på, når vi skal tilrettelægge undervisningen,” understreger hun.

Rustet til det 21. århundrede
Ideen bag det udendørs læringsrum hedder “21st Century Learning Skills”, og det dækker over, at eleverne skal tilegne sig kompetencer, så de kan begå sig i det 21. århundrede. Derfor er kodeordene samarbejde, IT, innovation, problemløsning og kommunikation, når opgaverne skal løses.

Selvom det innovative anlæg primært henvender sig til skolens yngste elever, vil skolens ældre elever også opleve, at der kommer timer i gården på skemaet – de mange interaktive øvelser med iPad giver nemlig mulighed for at differentiere niveau og øge sværhedsgrad.

“Sorø Privatskole er allerede kendetegnet ved høj faglighed og høj trivsel. Eleverne leverer gode afgangskarakterer, gode faglige resultater i prøver og tests og positive svar i trivselsundersøgelserne,” siger Nanna Kofoed Øhrgaard og uddyber, at skolen ifølge tænketanken CEPOS siden 2010 har løftet elevernes faglige niveau mere end forventet.

“Det er skolens klare ambition at fortsætte dette i årene fremover,” fastslår skolelederen, der er overbevist om, at det digitale læringsrum vil være med til at understøtte den udvikling.

Foto: Sorø Privatskole