Sorø Museum har løbende brug for at indsamle nutiden. Derfor spørges; hvordan er Sorø i dag? Hvilke kvaliteter bliver fremhævet, hvis det særlige ved Sorø skal vurderes netop nu.

Sorø Museum har fået 19 Sorø borgere til hver at udpege tre områder, der kendetegner netop deres Sorø. Til at illustrere valgene, har borgerne hver udvalgt max. tre genstande fra museets samlinger, som de mener skal udstilles på museet. Eneste krav til borgene har været, at de skulle begrunde, hvorfor de valgte netop de genstande.

Borgerne, som præsenteres i udstillingen, kommer fra mange kroge af Sorø Kommune. Og deres Sorø har mange facetter, som dog alligevel samler sig i få temaer, hvor Sorøs enestående natur står højest på listen. Skovene og søerne bliver brugt af mange og til meget.

Udstillingen kan frem til 31. august 2014.

IMG_0200 IMG_0202 IMG_0203 IMG_0205 IMG_0206 IMG_0208 IMG_0209