Da Sorø Kommune blev optaget i DK2020-klimasamarbejdet i november 2020, forpligtede Sorø Kommune sig til at udarbejde en klimahandleplan, som lever op til Parisaftalens målsætninger. Den 22. juni 2022 vedtog Sorø Kommunes kommunalbestyrelse enstemmigt den nye brede klimahandleplan, meddeler Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Klimahandleplanen er udarbejdet efter den internationale klimastandard – CAPF-standarden – og de overordnede mål er, at hele det område Sorø Kommune dækker er CO2-neutral senest i 2050. Samtidig er det et mål at gå fremtiden i møde med robusthed overfor de klimaforandringer der allerede er indtruffet, og som vil blive kraftigere ved stigende globale temperaturer.

Sorøs Klimahandleplan har nu været til vurdering i C40, og er netop blevet godkendt. C40-netværket, også kaldet C40 Cities Climate Leadership Group, er et netværk af megabyer og andre storbyer som f.eks. London, Paris, New York og Rio de Janeiro. Byerne i netværket har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser.

”At vi nu står med en C40-anerkendt klimahandleplan er yderst glædeligt. Vi er dermed blevet en del af det ambitiøse og forpligtende globale C40-klimafælleskab – et medlemskab som samtidig vil styrke vores egen klimaindsats. Som formand for Klima og Miljøudvalget i Sorø Kommune har det stor betydning, at vi nu har fået denne internationale anerkendelse, og at vi ved, at vores arbejde er solidt og vi har truffet de rigtige valg med vores klimahandleplan. For det er afgørende, at vi sætter de rigtige ting i gang og ikke spilder tid vi ikke har” – siger Ninna Wiese Pedersen, formand for Klima og Miljøudvalget i Sorø Kommune.

C40 er et globalt netværk af 97 af verdens største og mest klimaambitiøse byer der samarbejder om at reducere CO2-udledning og imødegå klimaændringer. Det verdensomspændende C40-netværk blev dannet i 2005, og C40-byerne rummer tilsammen en tolvtedel af Jordens befolkning og en fjerdedel af Jordens BNP. Med DK2020-samarbejdet, er det første gang, at C40’s værktøjer bruges på geografiske områder som også omfatter småbyer og landområde.

DK2020-samarbejdet er understøttet af Realdania og Concito, der hele vejen har sikret videndeling og udbredelse af de gode erfaringer i klimaarbejdet i de deltagende danske kommuner imellem.

”Klimaet vedrører os alle og vores alles fremtid – vi skal derfor tænke med hinanden og bidrage til hinandens løsninger på tværs af sektorer, erhverv, landbrug, kommunegrænser osv. Derfor har udarbejdelsen af vores klimahandleplan også givet anledning til at vi er trådt ind i nye sammenhænge med nye samarbejdspartnere. Men det har også gjort, at vi har drøftet klimaløsninger med vores nærmeste, f.eks. vores forsyningsselskaber og affaldsselskab. Klimasamarbejdet i Danmark har aldrig stået stærkere, og vi vil fremadrettet gøre brug af de samarbejdsflader der er skabt med DK2020-klimahandleplanen” – siger Gert Jørgensen, Borgmester i Sorø Kommune.

I forbindelse med udarbejdelsen af Sorøs nye klimahandleplan, er kommunen blandt andet trådt ind i nye samarbejder omkring databaseret energiledelse, og er blevet parter i Gate21 og i det regionale projekt Grøn Omstilling af Region Sjælland.

Sorøs nye klimahandleplan rummer 75 indsatser og målsætninger for hele Sorø kommune som geografi – dvs. at alle udledninger af klimagasser inden for Sorø kommunes grænser er medtaget. Det er således en plan som omfatter målsætninger og initiativer inden for sektorerne energi, landbrug og transport. Men også områder inden for affald og ressourcer, skoler og formidling samt kommunens egen drift og indkøb er omfattet.

Læs mere om Sorø Kommunes DK2020 Klimahandleplan på Sorø Kommunes hjemmeside under ”Klima”.
https://soroe.dk/klima

Foto: ABW