I november 2020 blev Sorø Kommune optaget i DK2020-samarbejdet, og forpligtede sig dermed på at udarbejde en klimahandleplan, som lever op til Parisaftalens målsætninger. D. 22. juni blev planen endeligt vedtaget i Sorø Kommunes kommunalbestyrelse, efter at være blevet forhåndsgodkendt ved den grønne tænketank Concito. Det fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

”Det er dejligt, at vi i dag endelig vedtager Sorøs DK2020-klimahandleplan. Der er blevet arbejdet intenst for dette i snart 1,5 år – og det har krævet dialog og involvering af rigtig mange mennesker, som har bidraget og givet deres viden og besyv med. For klimaet er noget som vedrører os alle og vores alles fremtid. Nu skal vi i gang med implementeringsarbejdet, og som formand for det nye Klimaudvalg glæder jeg mig rigtig meget til dette,”
siger formand for Klima og Miljøudvalget, Ninna Wiese Pedersen.

DK2020-klimahandleplanen skal efter godkendelsen i Kommunalbestyrelsen fremsendes til C40, som er et professionelt netværk for verdens mest klimaambitiøse byer, herunder Johannesburg, Rio de Janeiro og New York, og som godkender DK2020-klimahandleplanerne efter C40’s særlige standard – CAPF-standarden.

Sorøs nye klimahandleplan rummer 75 indsatser og målsætninger for hele Sorø kommune som geografi – dvs. at alle klimagasudledninger inden for Sorø kommunes grænser er medtaget. I Sorø Kommune startede hele processen op med at skabe sig overblik over klimagasregnskabet i Sorø – altså et overblik over hvor klimagasudledningerne kommer fra, så planens indsatser og mål kunne udarbejdes og planlægges derefter. Det er således en plan som omfatter målsætninger og initiativer inden for især de store sektorer energi, landbrug og transport. Men også områder inden for affald og ressourcer, skoler og formidling og kommunens egen drift og indkøb er omfattet.

”Med vores klimahandleplan har vi sat os et ambitiøst mål om at blive klimaneutrale i 2050. Dermed har vi sat os et mål, som vi skal arbejde med et godt stykke ind i fremtiden, og som vedrører rigtig mange af de opgaver og funktioner vi har som kommune. Men den grønne omstilling omfatter også mange omstillingselementer, vi som kommune ikke kan klare alene og som kalder på brede partnerskaber og samarbejder. Der er allerede skabt brede samarbejder med planens udarbejdelse, og vi glæder os til at opleve disse samarbejder med borgere, virksomheder, foreninger m.fl. bærer frugt. Derfor kalder vi også klimahandleplanen for planen med det store ”Vi”,” siger Borgmester Gert Jørgensen.

I konstitueringsaftalen efter Kommunevalget i 2021 blev der nedsat et såkaldt § 17 stk. 4 Klima og Miljøudvalg i Sorø Kommune. Klima og Miljøudvalget får en særlig politisk rolle med implementeringen af klimahandleplanen.
Læs mere om Sorø Kommunes Klimahandleplan på Sorø Kommunes hjemmeside under ”Klima”.

DK2020-samarbejdet blev startet i 2020 af Realdania i et samarbejde med C40, KL, Regionerne og den grønne tænketank Concito. Kommunerne som har arbejdet med deres klimaindsats under DK2020-samarbejdet har arbejdet efter samme databaserede tilgang, hvor det har været et krav at involvere de vigtige aktører i samfundet. I alt består DK2020-samarbejdet nu af 96 danske kommuner.

Foto: ABW