Tæt dialog og godt samarbejde med forældrene er en del af forklaringen på, at Sorø Kommune endnu ikke har været nødt til at lukke dagtilbud eller flytte personale mellem institutioner på grund af sygefravær.

Udbredt smitte blandt både børn og personale er virkeligheden i daginstitutioner over hele landet. Det er højsæson for influenza og andre vira – og oven i det, stiger coronasmitten dag for dag.

I Sorø Kommune har man indtil videre undgået midlertidigt at måtte lukke institutioner eller flytte personale mellem institutioner. Og det skyldes i høj grad et rigtig godt samarbejde med forældrene.

Områdeleder Johanna Jonsdottir siger:

”Vi oplever, at forældrene viser stor forståelse for den vanskelige situation, vi står i. Forældrene er rigtig gode til at melde ind, hvornår de vil aflevere og hente deres børn, så vi kan planlægge personalets tid bedst muligt. På de enkelte daginstitutioner gør vi meget ud af at have en tæt kommunikation med forældrene, både om smittesituationen og om, hvad vi gør, for at tilrettelægge dagen bedst muligt for børnene. Vi oplever, at forældrene i dén grad er samarbejdspartnere, som bidrager til, at vi alle sammen kan komme godt igennem den svære tid. Det skal de have en stor tak for.”

Tæt kommunikation giver tryghed
Et væsentligt element i den tætte dialog med forældrene er de nye digitale kommunikationskanaler, som alle daginstitutioner i Sorø Kommune har taget i brug i begyndelsen af 2021.

”Under første coronabølge havde vi ingen direkte kanal til forældrene. Al kommunikation skulle foregå mundtligt eller via sedler eller kommunens hjemmeside. Nu kan vi skrive direkte til forældrene, og de kan skrive til os. Det er en stor fordel, for den tætte kommunikation giver tryghed,” siger Johanna Jonsdottir.

 

Foto: SDL