Sorø Kommune har genberegnet grundlaget for taksterne for private leverandørers ydelser til kommunens ældre borgere. Firmaet Kærlig Pleje og to øvrige leverandører modtager nu en efterbetaling fra kommunen.

Firmaet Kærlig Pleje har i en årrække været fritvalgsleverandør af personlig pleje og praktisk hjælp til Sorø Kommunes borgere. I 2020 satte Kærlig Pleje spørgsmålstegn ved Sorø Kommunes takstberegning, som firmaet ikke mente var baseret på et korrekt grundlag.

Sorø Kommune valgte på den baggrund at kulegrave området i samarbejde med Kærlig Pleje og deres rådgivere og har udarbejdet et dokumenteret takstgrundlag.

Takstgrundlaget, som er foretaget på beregning af kommunens egne udgifter til de tilsvarende ydelser, viser, at Kærlig Pleje og to andre leverandører skulle have haft en højere betaling for deres ydelser. Sorø Kommune betaler nu det manglende beløb til leverandørerne.

Udvalgsformand Lars Schmidt siger:

– Vi erkender, at vi har betalt vores leverandører på et forkert grundlag. Det har vi nu undersøgt til bunds og rettet op på. Det er beklageligt, at det er sket, og jeg er meget tilfreds med, at vi nu – i en god dialog med Kærlig Pleje – har fået skabt gennemsigtighed og står med et veldokumenteret grundlag for beregningen af takster på området.

Direktør Jasmin Elsafty fra Kærlig Pleje udtaler:

– Jeg har stor respekt for, at kommunen erkender at have beregnet timeprisen forkert og rettet op på fejlen ved at efterbetale det skyldige beløb. Det vigtigste er, at vi nu står med afregningspriser, der afspejler de reelle omkostninger, som kommunen har ved at levere en times hjemmepleje.

I praksis betyder det, at Sorø Kommune betaler 471.937 kr. ekstra til Kærlig Pleje, og i alt 317.839 til de øvrige to leverandører, som har leveret ydelser til kommunen i perioden 2018-2020.

Fra 2021 er kommunens takster baseret på samme beregningsgrundlag.

Foto: ABW