På tværs af hele den offentlige sektor bliver der løbende arbejdet på at spare på energien. Indsatsen for at sænke energiforbruget er intensiveret i de senere år i takt med den grønne omstilling og senest på grund af de stigende energipriser.

Men nu er der behov for yderligere tiltag i lyset af den alvorlige energikrise, som Sorø Kommune, Danmark og hele Europa står i. Derfor følger kommunen opfordringen fra KL til landets kommuner om at sænke energiforbruget i alle kommunale bygninger.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

”I Sorø Kommune ønsker vi sammen med stat, regioner og kommuner at gå foran med det gode eksempel i den svære situation, vi er i. Ved at sætte en fælles indsats i det offentlige i gang nu for at sænke energiforbruget yderligere, kan vi forhåbentlig være med til at afbøde den meget alvorlige energikrise, der hænger som en truende sky over hele Europa.”

Sorø Kommune vil følge de anbefalinger, som Regeringen, Danske Regioner og KL har udstukket. Blandt disse er:

· At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige bygninger mv. – med undtagelse af bygninger, hvor det ikke vurderes hensigtsmæssigt, muligt eller teknisk egnet, herunder fx plejehjem og vuggestuer
· At slukke for udendørs belysning på offentlige bygninger
· At forkorte fyringssæsonen
· At instruere kommunens medarbejdere i, hvordan de kan spare på energien.

Der er også en lang række andre anbefalinger og gode råd, som de også vil implementere.

Tiltagene vil blive sat i værk så hurtigt som muligt. Flere af initiativerne kræver en dialog på den enkelte arbejdsplads for at lykkes – og det er også håbet, at denne lokale dialog kan give gode ideer til yderligere initiativer.

 

Foto: ABW