Sorø kommune har et mangfoldigt idræts- og foreningsliv. Men der er stadig mange borgere, der ikke er en del af de aktive fællesskaber eller er aktive på egen hånd.

Sorø Kommune indgår derfor nu et partnerskab med DGI. Under overskriften “Sammen om mere bevægelse” vil kommunen og DGI styrke mulighederne for at leve et aktivt liv. Målet er, at 1000 borgere i Sorø Kommune bliver mere fysisk aktive i 2023 – heraf minimum 700 flere aktive i foreningsfællesskaber.

Sorø Kommunes borgmester Gert Jørgensen ser frem til samarbejdet:

“Partnerskabsaftalen giver et godt afsæt for at arbejde med fysisk aktivitet, sundhed og trivsel hos mange grupper af borgere. Samtidig er det en god mulighed for både at udvikle nye aktiviteter og styrke foreningslivet i Sorø Kommune – en mulighed, jeg håber, at mange vil gribe.”

Anders Bo Hansen, næstformand i DGI Midt- og Vestsjælland, siger:

“Foreningslivet er stærkt i Sorø Kommune, og hvis vi fokuserer vores kræfter, kan vi sammen få endnu flere aktive og medlemmer i foreningslivet. Corona har vist hvor vigtige vores fællesskaber er for vores trivsel, og derfor er jeg glad for, at DGI sammen med Sorø Kommune nu vil arbejde strategisk og målrettet på, at flere får glæde af at være aktive i et positivt fællesskab.”

I partnerskabet fokuseres især på tre udvalgte temaer: ‘Børn og unges bevægelsesglæde og trivsel’, ‘Brobygning for socialt udsatte og sårbare borgere’ samt ‘Aktive seniorer.’ Der vil desuden være fokus på at bruge naturen til aktivitet.

De konkrete indsatser i forbindelse med partnerskabet vil blive udviklet i samarbejde med foreninger, frivillige, borgere, organisationer og lokale aktører.

Partnerskab og Verdensmål

Partnerskabsaftalen underskrives den 27. oktober i Dianalund i forbindelse med at idrætsforeningen Dianalund IF adopterer to af FN’s Verdensmål som særlige fokusområder.

Sæt kryds i kalenderen – og byd ind med DIN gode idé

Alle foreninger, frivillige, lokale organisationer og borgere inviteres til at komme med input og idéer til aktiviteter, der kan udvikles i partnerskabet. Det sker bl.a. på en åben workshop tirsdag 23. november 2021 kl. 19 i Sorø Hallen.

Foto: ABW