Flere skal bevæge sig, flere skal melde sig ind i idrætsforeninger, og flere skal være en del af aktive fællesskaber. Det er målsætningerne i partnerskabsaftalen mellem DGI Midt- og Vestsjælland og Sorø Kommune, som netop er blevet forlænget med fire år.

Sorø Kommunes partnerskabsaftale med idrætsorganisationen DGI Midt- og Vestsjælland, ’Sammen om mere bevægelse’, forlænges med yderligere fire år. Partnerskabsaftalen har løbet siden 2021, og et flertal i Sorø Kommunes Kommunalbestyrelse har nu besluttet at forlænge aftalen, så den løber til og med april 2028.

”Jeg er utroligt glad for, at partnerskabsaftalen forlænges, så det vigtige arbejde kan fortsætte,” udtaler Kasper Nygaard, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

“Sammen om mere bevægelse’ taler direkte ind i Sorø Kommunes Vision 2026 og vores nye kultur- og fritidspolitik, hvor fokus er på det aktive og bæredygtige liv for alle borgere i kommunen. Partnerskabet handler ikke kun om fysisk sundhed, men også om at være en del af fællesskaber, som giver bevægelsesglæde, trivsel og psykisk velvære.”

I DGI Midt- og Vestsjælland glæder man sig også over den forlængede aftale. Næstformand Anders Bo Hansen udtaler:

“Foreningslivet er stærkt i Sorø Kommune, og hvis vi fokuserer vores kræfter, kan vi sammen få endnu flere aktive og medlemmer i foreningslivet. Aktive fællesskaber er vigtige for vores trivsel, og derfor er jeg glad for, at vi, med bred politisk opbakning, nu kan fortsætte det gode arbejde.”

Et bredt funderet samarbejde

Partnerskabsaftalen er bredt funderet i Sorø Kommune, hvor den politiske følgegruppe består af hele fem udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Natur-, Teknik- og Planudvalget.

Derudover indgår Frivilligcenteret, Sportsrådet, Folkeoplysningsrådet og Ældrerådet som repræsentanter fra civilsamfundet.

”Det, at partnerskabsaftalen står på et så bredt fundament i kommunen, giver ’Sammen om mere bevægelse’ de bedst mulige betingelser for at blive forankret i praksis. Jeg ser frem til at følge den fortsatte udvikling i vores kommune,” afslutter Kasper Nygaard.

Foto: Klaus Sletting