Som led i smittebekæmpelsen besluttede Kommunalbestyrelsen den 22. december, at der pr. 23. december 2021 indføres krav om coronapas for medarbejdere på plejehjem, i hjemmeplejen, sociale tilbud og på rådhuset, samt for medarbejdere, der arbejder med genoptræning, rehabilitering og aktivitetstilbud på ældreområdet.

Herudover indføres coronapas ved arrangementer med mere end 100 deltagere og i rådhusets kantine.

Stikprøvekontrol baseret på smittetrykket
Alle medarbejdere på de nævnte områder skal fremover kunne fremvise gyldigt coronapas. Det vil være lederen på den enkelte arbejdsplads, som foretager stikprøvekontrol, og frekvensen af stikprøverne vil følge det aktuelle smittetryk (incidenstal). Hvis man som medarbejder ikke kan fremvise gyldigt coronapas, hvor det kræves, vil man blive indkaldt til en samtale med fokus på, at det ikke skal gentage sig.

Her er der ikke krav om coronapas
Der indføres ikke på nuværende tidspunkt krav om coronapas for medarbejdere i dagtilbud og skoler, på biblioteker, i Vej og Park o.a.

Der vil kunne indføres krav om coronapas for andre områder, hvis udmeldinger fra regeringen peger på det.

Hovedudvalget bakker op
Beslutningen om at indføre krav om coronapas har været drøftet i Sorø Kommunes samarbejdsorganisation og behandlet i Hovedudvalget, som bakker op om tiltaget og også understreger vigtigheden af de øvrige forebyggende initiativer, som afstand, hygiejne, håndsprit mv.

Foto: ABW