Sorø Klatreklub er en super aktiv klub bestående af både børn, unge og voksne, der udøver og tilbyder såkaldt ”boulder klatring” på alle niveauer og til alle aldre. Med hjælp fra energiske ildsjæle har de på få år, og på trods at nogle af Danmarks mindste klatrefaciliteter, lykkedes med at få skabt en klub med et højt aktivitetsniveau. Klubben har 59 medlemmer fra 6-55 år, men interessen er stadig stigende især fra unge, så de har brug for faciliteter til flere medlemmer og flere aktiviteter.

Foto: Sorø Klatreklub

“I Sorø Klatreklub drømmer vi om et klatrecenter, der både kan rumme alle dem, der ønsker at være medlem og som lever op til Dansk Klatreforbunds krav til indretning og størrelse for at blive et regionalt klatrecenter samt et sted for nationale konkurrencer. Vores nuværende lokaler er efter en god opstart blevet alt for små i forhold til efterspørgslen og medlemstallet. Vi har derfor indgået et samarbejde med Dansk Klatreforbund, som skal sikre et løft i kvaliteten og aktiviteten i et kommende Sorø Klatrecenter. Vores instruktører/trænere/rutebyggere er også løbende under uddannelse i Dansk Klatreforbund”, fortæller Kåre Ravnskov, formand for Sorø Klatreklub.

Sorø Klatreklub er meget aktiv i lokalområdet i Sorø. De har f.eks. samarbejde med kommunens skoler, som de giver mulighed for at komme på besøg og klatre i klubben. Ud over klatring arrangerer de også rapelling på den nærliggende silo for skolernes elever og andre interesserede, samt til særarrangementer som f.eks den kommende kyndelmisse.

Sorø Klatreklub er i en rivende udvikling og har derfor været på jagt efter nye lokaler gennem de sidste 1½ år, da de lokaler, de til dato har drevet foreningen i, er opsagt per juni 2019. Men det er ikke nemt, for klatreklub-lokaler skal have mindst 4,5 m til loftet. ;en i sommeren 2018 fik klubben tilbud af Sorø Kommune om at se på Kokslagret, som er beliggende ved Sorø Sø på Værkerne. Kokslagret vil kunne fremtidssikre Sorø Klatreklub og deres vision om et regionalt klatrecenter. Samtidig ligger det midt i Sorø by, så det er relativt nemt for byens institutioner at komme til det.

Kokslagret er dog i øjeblikket i brug af flere andre foreninger, der bruger det til lagerlokale, så det er ikke muligt at rykke ind på nuværende tidspunkt. Det er dog klubbens mål, at de ender i Kokslagret, når de nuværende brugere har fået anden tilfredsstillende lagerplads tilbudt.

Fremtiden for Sorø Klatreklub er altså lige nu, at de ikke kan blive, hvor de er, men de kan heller ikke komme ind i Kokslagret, som det er nu. Derfor har de lejet et lokale på Fulbyvej 4U, som er tæt på, hvor de bor nu. Der er desværre ikke helt højt nok til loftet, men her vil de kunne starte deres vej mod visionen. I april og maj klargører de de nye lokaler og i juni 2019, skulle man gerne kunne åbne i nye, midlertidige lokaler. Dette er selvsagt ikke optimalt, da klubben skal flytte to gange på vej mod deres vision, men det sikrer at klubbens medlemmer har et sted at klatre i den kommende tid.

Foto: Sorø Klatreklub