Nyt Akutteam skal tage i mod borgere, som bliver udskrevet fra sygehuset. Kommunen har netop fået 5,3 millioner kr. fra Sundhedsstyrelsen til at etablere det nye team. 

Foto: ABW

Det skriver Sorø Kommune til Dit Sorø.

Når en borger bliver udskrevet fra sygehuset, har det stor betydning, at kommunen hurtigt er på pletten med den rette hjælp. Derfor opretter Sorø Kommune nu et Akutteam til at styrke indsatsen over for borgere, der bliver udskrevet fra sygehuset.

Sundhedsstyrelsen har netop bevilget 5.3 mio. kroner i perioden 2018-2020 til oprettelsen af akutteamet.

“Vi er meget glade over, at vi nu med Sundhedsstyrelsens bevilling kan komme rigtig godt i gang med det nye Akutteam. Det kommer til at gøre en forskel for alle de borgere, som har behov for hjælp, når de kommer hjem fra sygehuset,” siger formand for Social og Sundhedsudvalget i Sorø kommune, Lars Schmidt.

Akutteamets primære opgave vil være at tage i mod borgere fra sygehuset, men med tiden skal teamet også arbejde med andre akutopgaver. Formålet er at forebygge genindlæggelser, skabe tryghed i udskrivelsen og sikre, at den rehabiliterende indsats bliver sat i gang på rette tidspunkt.

Fagcenter Social og sundhed er i fuld gang med at planlægge organiseringen samt rekruttere medarbejdere til den nye enhed. Organiseringen og opgavevaretagelsen vil involvere medarbejdere fra såvel Sundhedscentret, Myndighedsfunktionen samt Sundhed og Omsorg, og enheden vil få base på det nye Sundhedscenter.