Foto: ABW

Sorø Erhverv 
v/ Sorø Kommune
Rådhusvej 8
4180 Sorø
57 87 60 35
erhverv@soroe.dk

Tilmeld dig Sorø Erhvervs nyhedsbrev 

Virksomheders indgang til kommunen
Sorø Erhverv tilbyder sparring og vejledning i forhold til at starte og drive virksomhed i Sorø Kommune. De afholder morgenmøder med aktuelle temaer, faciliterer flere erhvervsfaglige netværk, ligesom de er vært for den årlige nytårskur og medarrangør af job- og uddannelsesmessen. Sorø Erhvervs ydelser er gratis for alle kommunens erhvervsdrivende, og der er dermed intet medlemskontingent.

Sorø Erhverv er også din indgang til kommunen og sætter dig i kontakt med de rigtige folk og myndigheder, som kan hjælpe dig med eksempelvis ledige lejemål, byggetilladelse, miljøgodkendelse, rekruttering mm.

Vil du etablere eller flytte din virksomhed til Sorø?
Du skal være så velkommen! Sorø ligger midt på Sjælland, tæt på motorvejen og med gode togforbindelser til København og Odense. Sorø Erhverv kan hjælpe i forbindelse med køb af erhvervsgrunde, erhvervslejemål, kontorfællesskaber og meget mere. Er du iværksætter og går med en idé til at starte noget nyt op, er du velkommen til at kontakte dem og få vejledning i, hvordan du kommer i gang. To gange årligt afholdes der iværksætterkurser i samarbejde med Slagelse Erhvervscenter.

Erhvervsnetværk
Sorø Erhverv faciliterer flere erhvervsfaglige netværk for lokale erhvervsdrivende: Netværk for soloselvstændige, Industrinetværk, Oplevelsesøkonomisk netværk, Elev- og lærlingenetværket samt et nyt netværk for alle, som arbejder med og bruger naturen som ramme for rehabilitering, undervisning og sundhedsfremme.

Det er gratis at deltage i deres netværk.

Skole-virksomhedssamarbejde
For at hjælpe skoleeleverne med at træffe det rette valg af planer for deres fremtid, er der i Sorø Kommune et stærk fokus på samarbejdet mellem folkeskolerne, erhvervsskolerne og virksomhederne. Der lægges stor vægt på at skabe og styrke rammerne for den gode dialog parterne imellem. Cirka to gange årligt afholdes et dialogmøde, hvor partnerne mødes og diskuterer de igangværende initiativer og beslutter, hvad der skal være fokus på det kommende stykke tid.

På virksomhedsportalen kan virksomhederne tilbyde faglige oplæg og hele forløb til skoleklasser, hvilket skaber opmærksomhed på forskellige fag og brancher og giver eleverne kendskab til de lokale virksomheder.

Billeder fra Job- og Uddannelsesmessen i Sorø Hallen. Foto: ABW

sølvpartner