Lokale virksomheder tog med Sorø Erhverv og Erhvervshus Sjælland på besøg hos Femern Bælt i Rødbyhavn for at se på de mange muligheder, som byggeriet skaber i vores region.

Tirsdag den 1. februar var Sorø Erhverv og Erhvervshus Sjælland vært for en bustur til Femern Bælt for lokale virksomheder fra Sorø, Slagelse og Ringsted. På turen blev virksomhederne præsenteret for hele projektet af direktør Stig Rømer Winther fra Femern Belt Development og hørte om, hvordan de kommer tættere på indkøbskonsortierne og bliver kvalificeret som underleverandør til projektet.

Muligheder for mange brancher
For det er langt fra kun entreprenører og håndværkere, der bliver brug for, når Europas største infrastrukturprojekt skal gøres til virkelighed. Netop nu etableres en hel lille by med 1.344 værelser til nogle af de mange håndværkere, som kommer til at arbejde i flere skift 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, mens tunnelbyggeriet står på. Det er en voldsom forøgelse af Rødbyhavns indbyggertal på godt 1.500 indbyggere og skaber et behov for alt fra bespisning, vask af arbejdstøj og sengelinned til affaldshåndtering og meget mere.

De lokale virksomheder, som Sorø Erhverv har med i projektet, kommer derfor også fra vidt forskellige brancher som entreprenør, smedevirksomhed, elektriker, liftudlejning, el-installatør, alarm- og overvågningssystemer, presenninger, pumpeudstyr m.m.

Anders B. Olsen, salgskonsulent i Varig Teknik og Miljø, deltog i turen. Han siger:

”Det var en rigtig god tur, som gav et godt indblik i strukturen i hele projektet. Det gør det lettere at finde det rigtige niveau at henvende os til. Helt konkret fik jeg kontakt til en person dernede, som jeg vil kontakte igen for at tale mere om, hvad vi i Varig Teknik kan byde ind med.”

Erhvervschef Laila Carlsen fra Sorø Erhverv siger:

”Enhver kan læse om Femern Bælt projektet og tænke, at det er stort. Men at besøge stedet og tale med de mennesker, som arbejder der, giver et helt anderledes konkret indblik i, hvordan man som virksomhed kan byde ind på de mange opgaver, der kommer. Derfor er vi fra Sorø Erhvervs side glade for at kunne tilbyde virksomhederne et besøg. Det kommer til at gavne Sjællands erhvervsliv også på længere sigt, fordi virksomhederne bliver skarpere på, hvordan de kan agere i forhold til det at arbejde med store internationale konsortier. Det handler derfor ikke kun om Femern Bælt, men ligeledes om at blive professionaliseret i forhold til kommende større anlægsprojekter.”

Turen fandt sted som led i projektet Femern Change Zealand, som Sorø Erhverv er partner i, og som ledes af Erhvervshus Sjælland. I alt 100 virksomheder fra Region Sjælland forventes at komme til at deltage i projektet.

Med et budget på 53 mia. danske kroner er byggeriet af verdens længste sænketunnel på 18 km under Femern Bælt, Europas største infrastrukturprojekt. Tunnelen ventes færdig i 2029.

Femern Change Zealand er et EU-støttet regionaludviklingsprojekt, som skal understøtte væksten i hele region Sjælland. Erhvervshus Sjælland er hovedansvarlig for projektet og Sorø Erhverv er som lokal erhvervsservice én af de lokale partnere i projektet. I lokalområdet, er der virksomheder med fra Sorø, Slagelse og Ringsted. Se mere om projektet på www.ehsj.dk/femern-change.

Direktør Stig Rømer, Femern Belt Development viser et overblik over området, hvor blandt andet den store elementfabrik er under opførelse. Fotograf: Camilla Nordstrøm.
”Village” kommer på sigt til at bestå af 1.344 værelser, kantiner, TV-stuer, motionsrum mv. Privatfoto.