Flot sorteret! Siden Sorø Kommune startede ny affaldsordning i maj i år, er genbruget steget, og restaffaldsmængden faldet. AffaldPlus genbruger nu næsten halvdelen af affaldet fra kommunens husholdninger, og det er tæt på at være dobbelt så meget som før.

I december måned sender Sorø Kommune og AffaldPlus et julekort om de gode indsamlingsresultater til alle husstande i Sorø. Foto: AffaldPlus

Det går rigtig godt med genbruget i Sorø Kommune. Efter bare et halvt år med den nye affaldsordning viser resultaterne, at Sorø-borgerne er rigtig gode til at sortere affald fra til genbrug.

Faktisk har husholdningerne halveret mængden af restaffald, efter at alle har fået mulighed for at sortere i de nye beholdere. Og samtidig er mængden af affald til genbrug nu oppe på 26 kg pr. husstand hver måned.

Allerbedst går det med madaffaldet. Her sorterer hver husstand nu 14 kg fra pr. måned – affald der før blev brændt. I dag bliver det til biogas og gødning, og vi fremstiller dermed grøn energi, samtidig med at vi bevarer vigtige næringsstoffer, som kan vende tilbage og gøre nytte i jordens kredsløb. Gødningen fra madaffaldet reducerer behovet for kunstigt fremstillet gødning, og så forbedrer det samtidig jordens kvalitet.

Også når det gælder de andre genbrugsmaterialer, er resultaterne til at få øje på. Hver måned sender den gennemsnitlige Sorø-husstand nu 5 kg metal, glas og plast til genbrug samt 7 kg pap og papir.

Den grundige sortering og det øgede genbrug betyder, at borgerne i Sorø Kommune bidrager til at spare på klodens vigtige ressourcer og skåner miljøet for CO2. Fortsætter de gode genbrugstakter, vil borgerne i Sorø Kommune fremover skåne miljøet for over 3100 tons CO2 om året – alt sammen fordi vi med genbruget mindsker behovet for at udvinde helt nye råstoffer, og dermed sparer rigtig meget energi.

Tak, fordi du sorterer – bliv endelig ved, for det nytter, siger Sorø Kommune og AffaldPlus i en pressemeddelelse til Dit Sorø.

Læs flere gode sorteringsresultater på www.affaldplus.dk/soroe/resultater.

Foto: AffaldPlus