Billede1Etableringen af kunstgræsbanen ved Sorø Freja betyder, at der nu er blevet åbnet op for andre typer af aktiviteter på de fodbold baner der ligger lige op af BMX banen. Sorø Freja og Sorø BMX er derfor blevet enige om, at arealet overgår til Sorø BMX.

Når den nye kunstgræsbane er klar til brug, står Sorø BMX klar til at rykke ind på området.

”Vi har gennem et stykke tid arbejdet med at skabe nogle andre aktiviteter i klubben. Men det har knebet med pladsen. Så da vi kom i dialog med Sorø Freja, kunne vi se, at vores vilde ideér fik nyt liv, og det nu var muligt at realisere demm” udtaler Torben Ugleholdt.

Aftalen er, at så snart den nye kunstgræsbane er klar, kan Sorø BMX rykke ind på arealet.

Hvilke aktiviteter skal der så være på arealet?
Sorø BMX vil rigtig gerne stille et nyt tilbud til rådighed for børn og unge i Sorø Kommune. Derfor lancerer foreningen Sorø Street Sport, et tilbud hvor der bliver etableret et attraktivt område der kan indeholde ramper, rails mv. til både skateboard, løbehjul, rulleskøjter, freestyle BMX og meget mere. Hvordan det helt præcist skal se ud, er det op til brugerne at bestemme.

Efter sommerferien afholder Sorø BMX idékonkurrencer, så man får alle de fede inputs til det videre arbejde.

Styrken ved foreningslivet
“Vi har valgt at tage ejerskab for Street sports aktiviteterne i Sorø BMX, fordi vi ser at der er et kæmpe behov for denne type aktiviteter i byen. Samtidig er der mange lighedspunkter mellem vores primære sport BMX og skateboard, løbehjul mv. For begge dele er det individet i fællesskabet, og det er vi rigtig gode til at håndtere i Sorø BMX”, siger Torben Ugleholdt.

Det fællesskab skal nu bruges i en anden og bredere sammenhæng end kun lige BMX. Man skal ikke være medlem af Sorø Street Sport for at kunne benytte faciliteterne. Området vil være offentligt tilgængeligt.

Rammerne gør det ikke alene. Nu skal Sorø BMX i gang med at tegne og bygge. Så sidder du med en masse gode ideer til ramper, rails, bowler og hop mv.m eller har du selv kørt og vil gerne give det videre – så kontakt Torben Ugleholdt på mail: formanden@soroebmx.dk eller tlf.: 3093 5066.