Det bliver mere end almindeligt svært at få enderne til at nå sammen, når næste års budget skal lægges i Sorø Kommune. Det oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse. Markant færre indtægter fra både udligning, tilskud og skatter betyder at kommunen går endnu en sparetid i møde.

Sorø Kommune har styr på økonomien. Pæne regnskabsresultater i de to foregående år og en flot revisionsberetning fra 2011 viser entydigt at de seneste års meget skarpe fokus på økonomistyring har givet pote.

Når byrådet alligevel står over for en budgetproces som bliver vanskelig skyldes det et regulært fald i indtægter for kommunen.

Dels er indtægterne fra kommunal udligning og statslige bloktilskud faldet markant. Dels er skatteindtægterne fra indkomst- og selskabsskat faldet som følge af befolkningsudviklingen.

I alt 175 mio. kroner mangler i den kommunale pengepose over de kommende fire år.

– Et beløb af den størrelse kan man ikke bare lige stampe op af jorden. Pengene skal vi finde møjsommeligt, krone for krone. Det bliver ikke let. Alle de ”lavthængende frugter” er plukket. Vi har rationaliseret på strukturerne, vi har trimmet ledelsesorganisationen, vi har sparet på administrationen. Der er ikke flere ”lette” gevinster. Der er kun svære valg og vanskelige prioriteringer, samtidig med at første prioritet selv sagt er at sikre en god og stabil drift af vores kerneopgaver, siger Ivan Hansen.

Besparelser af den kaliber kan næppe gennemføres uden at det kommer til at påvirke serviceniveauet.

– Jeg håber at borgerne har forståelse for den vanskelige situation vi befinder os i, og jeg ser frem til en god og konstruktiv dialog med vores borgere og brugere om hvordan vi skruer et serviceniveau sammen som alle kan leve med, siger Ivan Hansen.

Det tekniske budget er i offentlig høring frem til 14. september hvorefter byrådet tager fat på den politiske behandling. Budget 2013 ventes at blive vedtaget i byrådet den 10. oktober.