Snart vil Sorø Kommune uddele milde gaver til borgere, som har gjort en særlig indsats inden for idræts- og foreningslivet. Ansøgningsfristen er senest den 15. marts 2011.

Rådighedsbeløbet
Ansøgninger om tilskud fra rådighedsbeløbet fordeles i april og september måned til foreninger, som modtager tilskud efter Sorø-ordningen. Der kan ydes tilskud til indkøb af materiel og rekvisitter m.m.
Ansøgningsskema findes på Sorø Kommunes hjemmeside under Kultur og Fritid – Tilskud og støtte.

Lederpris 2011
Byrådet har oprettet en fond af hvis renter, der hvert år uddeles en pris til en frivillig leder i Sorøs foreningsliv for børn og unge.

Ung Lederpris 2011
Kultur og Fritidsudvalget uddeler et udviklingslegat til en ung leder fra foreninger, der er godkendt under Sorø-ordningen.

Forslag med begrundet indstilling til Lederpris 2011 og Ung lederpris 2011 fremsendes til Sorø Kommune, Fagcenter Kultur og Fritid, Rådhusvej 8, 4180 Sorø.

Mesterskaber
I forbindelse med den årlige uddeling af lederpriser ønsker Byrådet at fejre de personer fra kommunens foreninger, der i 2010 har vundet enten danmarks- eller landsmesterskab (guld i bedste række) samt herudover medaljetagere ved nordisk-, europa- og verdensmesterskab eller olympiske lege.

Foreningerne bedes oplyse medlemmets navn og adresse samt hvilken type af mesterskab, der er vundet, til Sorø Kommune.

Sorø Rådhus giver penge tilbage