Sorø Kloster blev grundlagt i 1142 af Skjalm Hvide som et benediktinerkloster. Det lå i kortene at bede benediktinske munke om at drive klostret. Men de indkaldte munke var ikke opgaven voksen, hvorfor biskop Absalon, omkring 1160 greb ind.

Absalon inviterede munke fra det cisterciensiske kloster i Esrum til Sorø, og klostret blev refunderet som cisterciensisk i 1162. I Sorøbogen står der, at det var den 13/6 1161, at 12 munke kom vandrende fra Esrum.

Cistercienserne holdt styr på Sorø Kloster frem til reformationen.