PRESSEMEDDELELSE

Vellykket forebyggelsesprojekt viser nye veje

Forebyggelse betaler sig. Det viser et projekt i Sorø Jobcenter, der som noget nyt tilbyder sundhedsfaglig vejledning til borgere, der er på vippen til at sygemelde sig med stress eller depression.

Projekt ”Forebyg Sygefravær” går ud på at sætte ind med en sundhedsfaglig og forebyggende indsats over for borgere, som er på vippen til at gå ned med stress eller depression, med det formål at forebygge en sygemelding eller gøre sygefraværsperioden så kort som muligt.

Og tidlig indsats lønner sig. Af de ikke-sygemeldte borgere, som deltog i projektet, var det kun 13 procent, som rent faktisk blev sygemeldt. Og dem, som blev sygemeldt, var det i gennemsnit langt kortere end forventet.

”Sorø Kommune er med det her projekt gået langt ud over vores kommunale forpligtelse i forhold til de stress- og depressionsramte borgere og har tilbudt en indsats, inden der overhovedet er kommet en sygedagpengesag i kommunen – ja, sågar inden folk er blevet syge. Resultaterne viser, at mange får et kortere eller slet intet sygeforløb. Så der er virkelig tale om forebyggelse, der nytter noget,” siger borgmester Ivan Hansen, som også er formand for det lokale beskæftigelsesråd (LBR).

Tværfagligt fokus på den enkelte
Sygeplejerske Vibeke Ebbesen, Sorø Jobcenter, er tovholder på projektet. Hun siger: ”I projektet har vi haft fokus på den enkelte borger i et tværfagligt samarbejde mellem borgeren, arbejdspladsen, den praktiserende læge og så de sundhedsfaglige projektmedarbejdere fra Jobcenter Sorø. Især samarbejdet mellem borgeren og arbejdspladsen har vist sig værdifuldt og gjort det lettere for folk at vende tilbage på arbejde.”

God økonomi – og store menneskelige gevinster
Der er god økonomi i at forebygge sygefravær – for hver eneste uge, en medarbejder er sygemeldt, koster samfundet dyrt. Men også de menneskelige gevinster ved at undgå langstrakte sygdomsforløb er værd at tage med i betragtning.

Sygeplejerske Vibeke Ebbesen fra Sorø Jobcenter, siger: ”Vi ved jo erfaringsmæssigt, at syge-meldinger på grund af stress og depression kan være langvarige, og at et sygdomsforløb har al-vorlige konsekvenser for den sygemeldte. Vi ved også, at jo længere man har været væk fra sin arbejdsplads, desto sværere er det at vende tilbage. Så alt hvad vi kan gøre for at gøre sygefraværsperioden så kort som muligt og støtte den enkelte borger, så vedkommende kan vende styrket tilbage til arbejdspladsen, er godt. Blandt andet kan vi se, at en delvis raskmelding kan være en rigtig god løsning, som sikrer, at borgeren bevarer tilknytningen til sin arbejdsplads og til arbejdsmarkedet.”

På baggrund af de positive erfaringer med projektet, har Sorø Kommune besluttet at fortsætte tilbuddet om sundhedsfaglig vejledning før sygemelding eller tidligt i sygefraværsperioden.

Fakta om projektet

  • Projektet løb fra 2008-2010 og blev gennemført med støtte fra det lokale beskæftigelsesråd (LBR).
  • I alt 219 borgere har deltaget i projekt, heraf 130 forud for sygemelding eller efter raskmelding.
  • Af de 69 borgere, som ikke var sygemeldt, da de blev henvist til projektet, var det kun 9 (13 %) der rent faktisk blev sygemeldt.
  • Den gennemsnitlige varighed af sygemeldingerne har været 12,9 uger – mod de statistisk forventelige ca. 21 uger.
  • 61 borgere blev henvist efter raskmelding med risiko for gensygemelding, heraf blev kun 5 (11 %) sygemeldt igen.
  • De borgere, som allerede var sygemeldt, da de blev henvist til projektet, vurderes at have haft væsentligt kortere sygeperioder, end man kunne have forventet.
  • Der er holdt i alt 59 virksomhedsbesøg som led i projektet.
  • 80 % af deltagerne har haft højt udbytte af samtaler med sundhedsfagligt personale i projektet, og 98 % vil anbefale projektet til andre.
  • Sorø Jobcenter