Den sidste dag på Sorø Sommerhøjskole 2015 var præget af livlig debat om emnerne Jesu opstandelse og migration.

sommerhøjskole1
“Jeg tror ikke på Jesu opstandelse i fysisk forstand. Jeg skelner mellem en fysisk tolkning og en sakramental tolkning” – teolog Lars Sandbeck både kritiserede og forsvarede de præster, der har erklæret sig ikke-troende.

 

sommerhøjskole2
En del tilhørere mente ikke, præster kunne være troværdige uden at være troende. For andre var foredraget lidt af en åbenbaring. 

 

sommerhøjskole3
“Hvordan kunne meningsmålingerne skyde så meget forkert?!” – Historiker Michael Jalving beskriver malende den venstreorienterede vantro. Folketingsvalgets store taber var ifølge ham “Journalistisk Venstreparti”.

 

sommerhøjskole4
Da Jalving skitserede problemerne med indvandring udvandrede en kursist, mens andre erklærede sig enige. Alle fik “smæk for skillingen” i højskolens finale-foredrag.

 

Læs om dag 2