Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen for 2022 afsat 800.000 kr. til en pulje til anlæg af padelbaner.

Puljen er nu åben for, at godkendte folkeoplysende foreninger i Sorø Kommune kan ansøge om tilskud til etablering af padelbaner.

Ansøgningen skal bl.a. indeholde budget og beskrivelse af projektet (herunder beskrivelse af organisering bag i foreningsregi samt tidsramme med forventet realisering). 

Der er ansøgningsfrist 9. januar 2022 – læs mere om hvordan du ansøger her:

https://soroe.dk/nyheder/2021/11/ny-pulje-til-etablering-af-padelbaner-aabner

Foto: ABW