Afdeling for Arbejdsmarkedsfastholdelse søger socialfaglig medarbejder:

Er du vores nye socialfaglige medarbejder i Afdeling for Arbejdsmarkedsfastholdelse?

Hvis..
– du er uddannet socialformidler, socialrådgiver eller har anden relevant erfaring
– du har erfaring i at arbejde med alle områder inden for sygedagpenge-, ledighedsydelses-, fleksjobs- og revalideringsområdet
– du kan arbejde selvstændigt, målrettet, struktureret og med høj datadisciplin i en myndighedsfunktion
– du mestrer selvstændigt at tilrettelægge din arbejdsdag ud fra lokale milepæle og opmærksomhedspunkter

Og…

– du holder af at arbejde højt specialiseret og etablere gode relationer med borgere, der har en midlertidigt nedsat funktionsevne
– du kan organisere og afholde konstruktive rundbordsmøder, og få borgeren fastholdt på arbejds-markedet
– du er indstillet på at yde en indsats svarende til 37 timer om ugen.

Så har vi et spændende job, at tilbyde netop dig!

Afdeling for Arbejdsmarkedsfastholdelse i Center for Arbejdsmarked og Borgerservice i Sorø Kommune søger en erfaren medarbejder til udførelse af myndighedsopgaver, som kan medvirke til at fastholde afdelingens høje faglige niveau og gode resultater. Der er tale om en fast stilling på fuld tid.

Vi er i afdelingen ca. 15 medarbejdere, der udfører myndighedsopgaver inden for sygedagpenge-, ledighedsydelses-, fleksjobs- og revalideringsområdet. Udover disse, er der et antal fast tilknyttede konsulenter, der varetager den virksomhedsrettede ind-sats samt forskellige afklarende og støttende funktioner.

Vi tilbyder:

• 37 timers arbejdsuge
• En passende sagsstamme
• Faglig sparring i både kollegagruppe samt med faglig funktion og lægekonsulent
• Fuld kompetence til at foretage socialfaglige vurderinger, henvise til aktive tilbud, iværksætte genoptagelse af arbejdet, foretage afgørelser, bevilling til revalidering og forberede sager til rehabiliteringsteamet, afholde rundbordssamtaler og andet lovgivningsmæssigt, som medvirker til, at borgeren bliver fastholdt på arbejdsmarkedet.

Det endelige stillingsindhold vil blive aftalt i forbindelse med din ansættelse inden for rammerne af afdelingens sagsområder og i overensstemmelse med dine kvalifikationer.

Du vil i øvrigt få adgang til enkeltmandskontor, fleksibel arbejdstid, og du har både lov og pligt til at medvirke til, at vi sammen har en god og sjov arbejdsdag, i en god tone.

Vi vægter vores arbejdsmiljø meget højt, og afdelingens mantra er “ordentlighed”. Aflønning sker i henhold til reglerne for Ny Løn – og i øvrigt efter kvalifikationer. Tiltrædelse snarest muligt, men vi venter gerne på den helt rigtige.

Ansøgningsfrist fredag den 26. august 2016, kl. 08.00.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i løbet af uge 35, men vi forbeholder os dog retten til løbende at indkalde til samtaler, med det formål at få stillingen besat hurtigt.

Ansøgninger fremsendes på mail til: atvh@soroe.dk. Anfør “Socialfaglig medarbejder” i emnefeltet i mailen.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder af Afdeling for Arbejdsmarkeds-fastholdelse, Brian Brabrand-Lindeberg, på telefon 21 14 46 64.

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.