Kommunernes Landsforening (KL) og Sorø Kommune var d. 29. august vært for en spændende temadag om social ulighed i sundhed. Den fandt sted i Parnas Natur- og aktivitetspark

Et af hovedspørgsmålene omhandlede, hvordan kommunerne kan medvirke til at reducere social ulighed i sundhed, og særligt med fokus på forlængelse af levealder blandt de borgere med kortest uddannelse. På dagen var fagprofessionelle og ledere, primært fra sundhedsområdet, samlet fra 12 sjællandske kommuner for til dels at lytte til oplæg fra bl.a. Ingvild Gundersen Little fra WHO som tog udgangspunkt i en stor undersøgelse om ulighed i sundhed på tværs af de nordiske lande. Professor og leder af Center for Forebyggelse i praksis, Tine Curtis bidrog med at fortælle om den historiske udvikling i Danmark samt den nyeste forskning på området.  Ved forskellige workshops fik dagens deltagere lejlighed til at diskutere, hvad kommunerne kan gøre for at mindske uligheden samt give eksempler på de indsatser, der aktuelt gøres rundt omkring i landet.

Hvorfor en temadag om social ulighed i sundhed?
Igennem de sidste 20 år har vi i Danmark oplevet en stigning i social ulighed i sundhed, hvilket bl.a. giver sig til udtryk i en forkortet levealder i den del af befolkningen med kortest uddannelse. Begrebet social ulighed i sundhed handler om, at sundhedsrisici og sygdomme er socialt skævt fordelt i samfundet. Dette betyder statistisk set, at jo dårligere borgerne er stillet socialt set, jo højere sygelighed og dødelighed har de. Borgernes sundhed og den ulige fordeling af sundhed og sygdom påvirkes af de tilbud og rammer, som er tilgængelige for borgerne, der hvor de bor og lever. Hvis forskellen skal udlignes, og flere skal leve længere uden sygdom, er der behov for en helhedsindsats, hvor kommunerne spiller en stor rolle i at skabe de nødvendige rammer og tilbud.

Mere social lighed i sundhed i Sorø Kommune.
På baggrund af et oplæg fra sundhedsområdet, godkendte Sorø Kommunes Social og Sundhedsudvalg i maj måned en strategi, der netop har til formål, at vi som kommune arbejder fokuseret med at nedbringe forskellen i ulighed i sundhed samt på bedste vis tackler de udfordringer, der ses som konsekvens af ulighed i sundhed (Sorø Kommunes Sundhedsfremme og forebyggelsesstrategi kan findes her. 

Arbejdet med social ulighed i sundhed er ikke kun en opgave som tilfalder sundhedsområdet i en kommune eller region. Det er et samfundsmæssigt anliggende og ikke kun et sundhedsanliggende. Det omhandler sociale vilkår, uddannelse, beskæftigelse og familie. Som vores naboer i Sverige udtrykker det: Det handler om social bæredygtighed. Sundhed er blot en del af det.

billede-til-pressemeddelelse-om-social-ulighed-temadag-paa-parnas