Dansk Industri laver årligt en erhvervsklimaundersøgelse af kommunerne, og i de senere år har Sorø Kommune haft en bundplacering. I år er det lykkes kommunen at rykke 13 pladser frem til en samlet 55.-plads – midt i feltet. Kommunen er rykket frem på parametrene erhvervsvenlighed og dialog med virksomhederne.

-Nu skal man altid tage den slags undersøgelser med et gran salt. Men det er da glædeligt at vi er rykket frem. Især glæder det mig at vi er rykket frem på den generelle erhvervsvenlighed. Det er positivt. Vi oplever jo selv at vi har sat væsentligt mere fokus på erhvervsudvikling og erhvervsvenlighed end tidligere, så hvis det er det der begynder at afspejle sig, så er det bestemt positivt, siger borgmester Ivan Hansen.

Men der er også ting i undersøgelsen som vækker forundring i Sorø Kommune. Blandt andet er kommunen gået tilbage på infrastruktur og transport og kommunal velfærdsservice.

– Der er sket væsentlige forbedringer netop på infrastruktur og transport. Vi har indgået langtidskontrakt om vejvedligeholdelsen, og har langt færre huller i vejene end for et år siden. Og vi har afsat midler til at gøre vejnettet klar til modulvogntog – noget som erhvervslivet har efterspurgt længe. Så her undrer det mig, at analysen ser ud som den gør. Men det er værd at huske at undersøgelsen bygger på besvarelser fra 35 virksomheder – ud af kommunens ca. 200 virksomheder med ansatte, siger erhvervschef Niels-Henrik Glisbjerg.

På rådhuset glæder man sig over fremgangen i analysen
På rådhuset glæder man sig over fremgangen i analysen