I bogen med titlen ”Talentfulde generationer” skildrer Carsten Bitsch Jørgensen dagliglivet omkring to generationer i landsbyen Skelby ved den smukke Suså og købstaden Sorø, der ligger smukt omkranset af søen og de store Sorøskove. Skelby ligger mellem Sorø og Næstved – idyllisk over for godset Gunderslevholm.Carsten_B_forside

Carsten Bitsch Jørgensen har valgt at tegne et tidsbillede omkring fire markante skikkelser, der hver for sig har betydet utrolig meget for ham og for mange andre: Hans farmor, hans morfar samt hans mor og far. Hver især fandt de ud af, hvad de var bedst til, og de har hele livet igennem fuldt ud udnyttet deres talenter.

Forfatterens far, Frederik Jørgensen, var søn af præstegårdsforpagter i Skelby, Hans Peder Jørgensen, og hans kone, Sidse Marie Jørgensen.  Også forfatterens mor – Sigrid – var fra Skelby. Hendes forældre var førstelærer Marius Bitsch Lauridsen og hans kone Inger Bitsch Lauridsen, og de boede i Skelby Skole.

Historien begynder med forfatterens farmor, Marie Jørgensen – eller Marie Mølgaard, som hun senere kom til at hedde. Hun oplevede store omvæltninger i sit liv, men formåede hver gang som et ”propmenneske” at komme ovenpå igen. Den første store omvæltning kom, da en ulykke med ét knuste det trygge landmands- og familieliv, de havde levet i præstegårdsforpagterboligen i Skelby. Den medførte en total ændring af hendes livsførelse og udkomme for fremtiden.

Bogen er rig på lokalhistoriske detaljer fra området omkring Skelby samt fyldt med indlevende beskrivelser af dagliglivet hos familierne fra år 1900 og flere årtier frem. Læseren vil føle sig hensat til sin egen bedstemors søndagskaffebord undervejs…

Bogen er både et lokalhistorisk værk og giver samtidig læseren et tidsbillede på samfundsudviklingen i Danmark generelt – fortalt gennem to generationers liv.

Bogen udkommer den 20. november 2014 på Forlaget VITA, et forlag der har specialiseret sig i at udgive almindelige menneskers livshistorier. ”Talentfulde generationer” er på 108 sider og koster 169 kroner. Den kan købes hos forlaget, hos forfatteren samt bestilles hos boghandlere.

Forfatteren er tidligere skoleinspektør og således et kendt ansigt i lokalområdet. Carsten Bitsch Jørgensen har allerede den første aftale i hus om at holde foredrag om bogen. Det foregår den 15. marts 2015 på Glumsø Kro, hvor han er hyret af Suså Egnshistoriske Forening.