Sorø Kommune har afskediget skoleleder på Ruds Vedby Skole, Bodil Bøgebjerg. Afskedigelsen skyldes Bodil Bøgebjergs længerevarende sygdom og manglende udsigter til, at Bodil Bøgebjerg kan vende tilbage til jobbet. Aftalen er indgået i enighed parterne imellem.

Konstitueret skolechef Henrik Madsen siger:

– Skolen har brug for en afklaring på deres ledelsessituation, og Bodil har brug for ro og fred, så hun kan blive rask. Derfor har jeg valgt at afskedige hende. Det er sket i overensstemmelse med Bodils ønsker og efter et længere forløb, hvor vi har forsøgt at støtte op om Bodil så godt, som vi kunne.

Henrik Madsen understreger, at det er et tab for Ruds Vedby Skole og for Sorø Kommune at sige farvel til Bodil Bøgebjerg.

– Man skal lede længe for at finde en skoleleder, der er så visionær og dynamisk som Bodil. Hun har sat kolossalt mange ting i gang, og hun har formået at sætte Ruds Vedby Skole på landkortet som en i særklasse innovativ skole. Fra hele landet valfarter skolefolk til skolen for at se nærmere på nogle af de tiltag, som Bodil har været med til at sætte i gang. Bodil Bøgebjerg har gjort et fantastisk stykke arbejde i sine år som skoleleder, og der er slet ingen tvivl om, at vi kommer til at savne hende, siger Henrik Madsen.

Mange af elementerne i folkeskolereformen har allerede længe været en realitet på Ruds Vedby Skole – blandt andet er skolen helt i front, når det gælder aldersintegreret undervisning og digital undervisning.

Carsten Andersen fortsætter som konstitueret skoleleder indtil en ny skoleleder er ansat. Ansættelsen ventes at være på plads inden årsskiftet.