Sorø Kommune meddeler, at man har indgået aftale med skoleleder Niels Henning Hansen om, at han fratræder som skoleleder ved Holbergskolen.

Begrundelsen for ophør af samarbejdet er at, Sorø Kommune vurderer, at der er behov for en anden profil til at stå i spidsen for den fremadrettede strategi og udvikling for Holbergskolen.

Sorø Kommune takker Niels Henning Hansen for samarbejdet gennem næsten 10 år.

Niels Henning vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke for samarbejdet og udtrykke glæde over de resultater, der i fællesskab er skabt på Holbergskolen i hans tid som skoleleder.

Skoleleder Ole Kristensen Frederiksberg skole er konstitueret som skoleleder på Holbergskolen indtil der er ansat ny skoleleder. På Frederiksberg skole konstitueres Helene Bähr i perioden.

Processen med ansættelse af ny skoleleder igangsættes snarest. Børne og Familiechef Henrik Madsen står i spidsen for denne proces.