Tersløsegaard undrer sig over den borgerlige fartglæde:

Holbergsvej gennem Tersløse er nylig blevet trafiksikret med hastighedsbegrænsning på 40 km/tim. Den ny skiltning ophører ved indkørslen til Dianalund. Der viser et andet skilt, at hastigheden må øges til 50 km/tim – lige før bilisterne kommer til Holbergskolen!

Måske er denne besynderlighed blot en forsmag på den fartglæde, der skal udfoldes på den ekspresvej, der projekteres anlagt bag HolbergMuseets have. Et argument for den af Sorø byråds borgerlige flertal stædigt fastholdte linjeføring tværs gennem landskabet mellem Tersløsegaard og Kammergave er nemlig, at hastigheden kan blive 80 km./tim. Mod bedre vidende kaldes det for en ”omfartsvej”, selvom kun godt halvdelen af trafikken gennem Tersløse kan bruge vejen. Den trafik, der kører mod Ruds Vedby og Kalundborg, skal stadig gennem Tersløses smalle hovedgade.

Hvis man virkelig vil have al trafikken ledt uden om landsbyen på en rigtig omfartsvej, må det ske via en sydvestlig linjeføring. Og den må i givet fald anlægges med en kurve, der vil begrænse hastigheden til 60 km/tim. Men nej, de borgerlige afviser oppositionens ønske om nøjere analyse af denne mulighed og har i stedet afsat foreløbig 48 mio. kr. til ekspresvejen, hvor der kan køres med speederen i bund. Anlægget må dog vente til 2024-25, oplyser kommunen – måske fordi man ikke har glemt, at tidligere beregninger har vist, at prisen snarere bliver godt 80 mio. kr.!