Indlæg af Niels Hilker, formand for DN Sorø.

Der har siden midten af januar 2019 ulovligt været opbevaret pavilloner/betonelementer i grusgraven på Parnasvej 45. Det fremgår af Sorø Kommunes svar i april 2019 på forespørgsel fra DN Sorø. Her oplyser kommunen, at der hverken er “søgt landzonetilladelse eller byggetilladelse til pavillonerne.”, og at indvinder – TSG, Tulstrup Sten & Grus – har lovet snarest at fjerne pavillonerne.

TSG er en stor aktør på området og har flere grusgrave i Nordsjælland. TSG står også som ansøger om evt. grusgravning på Smedevej.

Pavillonerne er – efter et halv år – endnu ikke fjernet og ses tydeligt fra Parnasvej. Det er bekymrende, at en stor og erfaren virksomhed ser stort på de gældende love og regler. Men det er lige så bekymrende, hvis Sorø Kommunes iver efter at tækkes erhvervslivet, efterlader det indtryk, at virksomheders selvtægt kan betale sig.

Foto: Rolf Lehrmann