gert-jørgensenBorgmester Gert Jørgensen holdt for nylig møde med regionsformand Jens Stenbæk. Noget tyder på, at man fortsat vil fokusere på, at . Derfor har borgmesteren sendt dette åbne brev til regionsrådsmedlemmerne:

Transportbesparelser er skævt fordelt

Region Sjælland er økonomisk udfordret og planlægger omfattende besparelser på den kollektive trafik. Der lægges op til besparelser på busbetjeningen, herunder især busbetjeningen i Sorø Kommunes geografiske område, med besparelser på buslinjerne 490, 420R og 570.

Sorø Kommune anerkender regionens behov for at spare, men undrer os over de skitserede løsninger, som rammer Sorø Kommunes borgere urimeligt hårdt.

Sorø Kommune har altid deltaget konstruktivt, når der skulle findes besparelser på den kollektive trafik. Vi undrer os imidlertid over, at Sorø Kommune står for så stor en andel af de samlede besparelser. Ikke mindst set i lyset af, at andre kom-muner har tilkendegivet, at de har ruter, som kan tåle en nedjustering af serviceniveauet.

Især vil den påtænkte nedlæggelse af linje 570 på strækningen Dianalund-Sorø betyde en markant forringelse for borgerne i Sorø Kommune, da linjen er den eneste kollektive transport mellem Dianalund og Sorø. Ca. 200 passagerer kører på strækningen Dianalund-Sorø på hverdage, heraf over halvdelen til uddannelse eller erhverv.

Der er ingen rationel forklaring på, hvorfor så stor en del af besparelserne skal findes inden for et enkelt område.

Det er derudover vores opfattelse, at udvælgelsen af de tre linjer beror på data, som ikke er fuldt opdateret i forbindelse med den nye lov om trafikselskaber, som trådte i kraft i 2015. Helt konkret har Sorø og Kalundborg kommuner fra 2016 over-taget kørslen på linje 570 mellem Gørlev og Dianalund, hvilket betyder, at Region Sjællands udgift til linje 570 bliver mindre i 2016 end den var i 2015. Linje 570s tilskudsbehov og tilskud pr. passager er således mindre end flere andre ruter i regionen.

Vi vil derfor gerne opfordre regionsrådet til at genoverveje de planlagte besparelser. I den forbindelse kunne alternative besparelser findes ved:

• At sprede besparelserne geografisk ud over flere linjer i regionen, så indgrebene bliver knapt så voldsomme for Sorø Kommune.
• At fjerne afgange på buslinjer, der økonomisk og passagermæssigt svarer til linje 570, i stedet for at nedlægge linje 570, Dianalund-Sorø.
• At se på busser, som kører parallelt med jernbane med stop, hvor passagererne i højere grad har alternative transportmuligheder, frem for at ned-lægge ruter, hvor bussen er det eneste kollektive transporttilbud.
• At spare på driften af natbusser i stedet for busser, som kører borgerne til erhverv og uddannelse.
• At udskyde beslutningen om besparelser på den kollektive trafik, idet budgettet for 2017 omtrent er sikret.

Med håb om en mere rimelig og hensigtsmæssig udmøntning af trafikbesparelser-ne.

Venlig hilsen

Gert Jørgensen
Borgmester