Gl. Sorø Amts Arkæologiforening arrangerer foredrag onsdag den 19. november kl. 19.30 på Værkerne, Frederiksvej 27 i Sorø.

Det omhandler sjælegavestridigheder i dansk højmiddelalder ved Emil Lauge Christensen, cand.mag. i historie.

I middelalderkirken var sammenhængen mellem gode gerninger og sjælens frelse et vigtigt princip. En donation til kirken var en god gerning, der kunne frelse giveren og føre ham til paradis, og da kirken kom til Danmark, fulgte dette princip med. Ofte anfægtedes disse sjælegaver imidlertid, og der opstod stridigheder; det blev f.eks. Sorø klosters lod at måtte engagere sig i sådanne konflikter gentagne gange. Foredraget vil tage fat i konfliktprocesserne. Hvorfor blev sjælegaver anfægtet, og hvordan begrundede kirken fastholdelsen af donationer? Hvordan søgte samfundet at løse de konflikter, som opstod? Ved besvarelsen af disse spørgsmål afdækkes samtidig flere interessante konklusioner om det middelalderlige samfunds natur, og om Danmarks forhold til det øvrige Europa. Sjælegavekonflikter blev en katalysator for omformninger af dele af det danske samfund, omformninger som havde vidtrækkende betydning og som til dels stadig har betydning i dag.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Sorø Museumsforening og folkeuniversitet

Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

I pausen kan der købes kaffe og kage til 20 kr.

snare
Gennem flere generationer lå Esbern Snares efterkommere i strid med Sorø Kloster om ejerskabet til Stenmaglegodset, det førte til voldelige optrin.