Sikkerheden på dagsordenen i Sorø Roklub
Torsdag den 15. december 2011 efter træning er sikkerhed til lands og til vands på dagsordenen i roklubben, idet Thomas Thougaard instruerer i elementær førstehjælp og brug af hjertestarter.

Instruktionen slutter med, hvordan man skal forholde sig ved færden på vandet i den kolde tid f.eks. i forbindelse med vinterroning: påklædning, brug af redningsveste og ledsagebåd på vandet.

Hjertestarteren i Holberg Arkaden