Af Helge Torm

Sig nærmer fastelavn, mere præcist mandag den 28. februar. Det er derfor på en måde trist, at kommunen nu fjerner de store, flotte fastelavnsris på hovedgaden i Sorø. Nå, spøg til side. De året rundt forhutlede træer burde have været fjernet for længst, for de i alt 36 træer fik lov at stå i ca. 25 år trods tidligt synlige tegn på, at de ikke trivedes.

Forskønnelsesinvesteringen har vist ikke været særlig rentabel.

Nu skal der plantes nye træer, dog blot 20 stk. Mispelbær hedder den ny træsort, og den er mere holdbar, siges det. Men færre træer er jo ikke ensbetydende med, at de enkelte træer får bedre betingelser for at gro. Problemet er jo, at der i jorden på begge sider af Storgade gemmer sig diverse ledningsnet, som er svært forenelig med gode betingelser for grøn vækst. Hertil kommer i øvrigt luftforeningen. Hvilken garanti kan der gives for, at de nye træer ikke også skal skiftes ud om 25 år?

Kommunen er åbenbart ved at lære af sine fejl, men så sent som sidste år gentog miseren sig med nybeplantning og misvækst. Jeg tænker her på den såkaldte Grønne Scene bag Sorø Bibliotek, hvor et af de nye træer, endda et stedse(?)grønt af slagsen, der blev plantet i foråret, allerede bukkede under efter få måneder for at blive erstattet af et nyt træ.

Hvad koster disse fejltagelser ikke skatteborgerne?

 

Et ”fastelavnsris” på Storgade – selv om sommeren var det ynkeligt at se på. Foto: Helge Torm
Det syge træ i biblioteksgården, der kun holdt stand i få måneder. Foto: Helge Torm