SF Sjælland har sendt den politiske udtalelse fra Repræsentantskabsmødet d. 12. marts 2016 i Sorø:

Vi kan hjælpe flygtninge meget bedre i regionen

SF mener, at det danske fællesskab er nødt til at samle sig om at få flygtninge godt i gang. I den nuværende flygtningeindsats snakker man meget om kommunerne, men vi mener også, man kan gøre mere i hele regionen.

Vi kan gøre meget mere for at give de flygtninge, der kommer til landet, en bedre start på tilværelsen her i Danmark. Indsatsen for flygtninge er ikke koordineret eller målrettet, og det betyder, at man ikke får de ressourcestærke flygtninge hurtigt i arbejde eller uddannelse. Og endnu værre betyder det, at man ikke giver de traumeramte flygtninge hurtig behandling.

Det kan vi lave om på. Blandt andet ved at sikre den nødvendige kapacitet for helbredelse af traumeramte. Flygtninge skal have et ”strakstjek” af deres mentale helbred, og viser det sig, at de har brug for hjælp, skal vi stille denne til rådighed med det samme.

Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø
Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø

Derudover skal vi blive langt bedre til at udnytte flygtninges kompetencer.
Vi skal få dem i arbejde eller i gang på en uddannelse. Allerede på asylcentrene skal vi afdække, hvilke kompetencer den enkelte flygtning har, og hvordan vi bedst får dem i spil i det danske samfund.
I regionen skal det undersøges, på hvilke af region Sjællands arbejdspladser, især sygehusene, Regionsrådet kan og bør tilbyde praktikpladser og lignende til flygtninge med mellemlange eller højere uddannelser. Det kunne være et kortere forløb med mentor, klar uddannelsesplan og til uddannelsesløn, som ekstrapersonale – og selvfølgelig på overenskomstmæssige løn og arbejdsvilkår.

Endeligt er det helt afgørende, at vi finder gode, betalelige boliger til flygtninge i boligområder, hvor der er en blandet befolkning. Derfor bør man gennemgå hele regionens bygningsmasse for at finde ledige boliger til relevante kommuner.

I det hele taget tror SF, at vi kan gøre det meget bedre i regionen i forhold til flygtningeindsatsen. Derfor har SF i Regionsrådet stillet 6 konkrete forslag, der skal sikre en mere værdig og koordineret flygtningeindsats i hele Region Sjælland. De har fået en positiv modtagelse af flere partier og er nu under behandling.

Dirigent Torben Haack
Formand Flemming Stenild