Sorø Kommunes byråd indledte fredag den 21. august forhandlingerne om næste års budget. Den økonomiske virkelighed kan ikke undgås at få betydning for serviceniveauet, fortæller rådhuset, så den politiske opgave består i at se muligheder og skabe udvikling med knappe ressourcer. Borgerne i Sorø Kommune betaler ellers en af landets højeste kommuneskatter.

Et flot nyt rådhus kan der altid findes penge til
Et flot nyt rådhus kan der altid findes penge til

På budgetseminaret den 21. august indleder Sorø Kommunes byråd forhandlingerne om en budgetaftale for de kommende fire år. “Det økonomiske afsæt for budgetprocessen er udfordrende”, lyder det fra rådhuset.

Den kommunale økonomi forandrer sig hele tiden, og alene fra den 24. juni og frem til i dag er de udefrakommende udfordringer steget mærkbart. Regeringens økonomiaftale med kommunerne pålægger kommunerne at reducere deres økonomiske ramme med 1 procent i 2016, 2 procent i 2017, 3 procent i 2018 og 4 procent i 2019. Hvordan og i hvilket omfang disse midler vil blive ført tilbage til kommunerne, vides ikke. Og det giver selvsagt en usikkerhedsfaktor i det kommunale budgetarbejde.

Borgmester Gert Jørgensen siger: ”Der er ingen tvivl om, at det bliver et udfordrende budget. Staten pålægger kommunerne store besparelser, og vi skal planlægge fremtiden uden at vide, hvor mange af midlerne vi får tilbageført hen ad vejen. Der er næppe nogen tvivl om, at vi vil blive nødt til at tilpasse serviceniveauet på en række områder. Fra byrådets side vil vi naturligvis arbejde for at sikre, at det også i fremtiden vil være godt at være borger i Sorø Kommune.”

I det tekniske budgetforslag som blev præsenteret for byrådet fredag mangler der 150 mio. kr. over de kommende fire år. Derfor præsenteredes byrådet samtidig for et handlekatalog med forslag til, hvordan der kan opnås balance i budgettet. Så forude ligger et omfattende stykke politisk arbejde, der skal gøres, og nogle væsentlige beslutninger, der skal træffes, om, hvordan Sorø Kommune skal se ud i fremtiden.

Gert Jørgensen siger: ”Vi kommer til at arbejde politisk med serviceniveauet. Det er vigtigt for mig, at vi fortsat kan arbejde aktivt med bosætning og vækst. Der skal også fortsat være gode ressourcer til børn og unge, ligesom der skal være kræfter, så vi kan tage ordentligt hånd om vores ældre og handicappede. Men de omfattende besparelser, vi står overfor, betyder selvfølgelig, at vi kommer til at foretage nogle prioriteringer, og at der er opgaver, vi må holde op med at løse eller løse på nye måder.”

”Det er jo ikke kun et Sorø-fænomen, det her. Alle landets kommuner oplever det samme, og i hele landet skal vi vænnes os til, at den offentlige service forandrer sig,” siger borgmesteren.

Kommunaldirektør Søren S. Kjær siger: ”Siden kommunalreformen har Sorø Kommune sparet ca. 14 procent i budgettet uden mærkbare ændringer af serviceniveauet. Der er en lang tradition i kommunen for at kunne tænke nyt og tilpasse. Nu er vi så nået til et punkt, hvor det også vil betyde reduktioner af servicen. Man kan ikke forvente, at kommunen kan levere det samme i 2019, som vi kunne i 2014. Men man kan forvente, at vi gør det ypperste, vi kan for at skabe gode løsninger for vores borgere og virksomheder.”