Resultatet af de arkæologiske udgravninger offentliggøres nu. Selvom alle dateringer endnu ikke foreligger, kan der allerede nu siges meget og vises meget om de sensationelle fund, der er blevet gjort i Pilegårdstrekanten.

Arkivleder Jørgen Mogensen vil fortælle om fundene i Cafe Corner 26. oktober kl. 19. Foredraget vil være ledsaget af billeder på cafeens store TV. Man skal købe billetter i Cafe Corner.

Udgravningerne viste dele af en landsby og muligvis et tempel. Arkæologerne var overraskede over i altfald tre ting i denne landsby. Dette og meget mere vil Jørgen Mogensen komme ind på i sit foredrag, ligesom han fortæller om baggrunden for disse jernalderhuse.