Nu kan alle med postnummeret 4180 Sorø få svaret på, om de kan få fjernvarme. Sorø Fjernvarme fordobler antallet af kunder frem mod 2027.

Der er stor interesse for tilslutning til fjernvarme, og Sorø Fjernvarme får mange opkald fra borgere og virksomheder, der ønsker at blive koblet til fjernvarmenettet hurtigst muligt. Som en hjælp til de mange interesserede, har Sorø Fjernvarme nu en funktion på deres hjemmeside, så nysgerrige med 4180 som postnummer kan få svaret på, om deres adresse er blandt de heldige, der de næste fem år bliver tilbudt fjernvarme.

Stort anlægsarbejde og tidskrævende proces
Det er et stort og omfattende arbejde at udrulle fjernvarme. En ting er det omfattende gravearbejde i hele byen, hvor fjernvarmerørene lægges ned og tilsluttes Sorø Bioenergi. Men før det kommer myndighedsgodkendelser, valg af bygherre og udbudsprocesser, der også tager tid.

Udrulningen af fjernvarmenettet er besluttet længe før krigen i Ukraine, så egentlig er Sorø Fjernvarme på forkant i forhold til så mange andre fjernvarmeselskaber, men det er klart, at projektet presses yderligere af konflikten med Rusland netop nu. Regeringen ønsker at fremskynde udrulningen af fjernvarme, hvilket gør, at der er rift om anlægsmedarbejdere, og det er svært, og ikke mindst dyrt, at få fjernvarmerør m.m. hjem, så projektet hurtigst muligt kan føres ud i livet.

Slå din adresse op og få svar!

affaldplus.dk/kan-jeg-faa-fjernvarme

På ovenstående adresse kan alle med postnummer 4180 slå deres adresse op og se, om/hvornår de får fjernvarme.

Udvidelsens tre etaper

2024 Sorø Centrum

2025 Sorø Nord

2027 Frederiksberg Øst

Foto: Sorø Fjernvarme