Med en ny talentstrategi for folkeskolen sætter Sorø Kommune fokus på de særligt talentfulde elever.

Børn- og Undervisningsudvalget har vedtaget en ny talentstrategi for folkeskolen. Målet er, at også de dygtigste elever skal udfordres og trives i folkeskolen.

Rolf Clausen
Rolf Clausen

– Det er et mål i folkeskolereformen, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Både dem, som har det fagligt svært, og dem, som klarer sig godt. Med talentstrategien vil vi gerne sikre, at også elever, som er særligt dygtige eller talentfulde inden for et felt, bliver inspireret og udfordret i folkeskolen, siger Rolf Clausen, formand for Børn og Undervisningsudvalget.

Talentstrategien arbejder i to felter: det boglige og det praktisk/musiske. I løbet af det første år vil der således blive arbejdet med både matematik, science og læsning og med ”kloge hænder”, billedkunst og design.

Så det handler altså ikke kun om at styrke de bogligt stærke elever, men i lige så høj grad om, at elever, som har hænderne godt skruet på eller er kreative, får mulighed for at udvikle sig, understreger Rolf Clausen.

– Man ved erfaringsmæssigt at talentarbejde har en positiv afsmittende effekt på de øvrige elever, ligesom der er erfaringen, at det gavner elevernes trivsel i skolen, så det er ikke et spørgsmål om, at der tages noget fra de svagere elever, men tværtimod et spørgsmål om, at alle elever profiterer af talentindsatsen, siger Camilla Ledsgaard Jensen, som er projektleder på talentindsatsen i Sorø Kommune.

På tegnebrættet:

En række forløb er allerede planlagt:

• I februar starter et samarbejde med Akademiet om et masterclassforløb i matematik/science for 12 talentfulde 9. klasses elever fra kommunens seks folkeskoler.

• I løbet af foråret gennemføres forløbet Matematik i virkeligheden, hvor talentvejlederne arbejder med identifikation af talentfulde unge.

• I marts gennemføres en science-camp for 20 unge hos ScienceTalenter.

• I sommerferien vil der blive en læsecamp for 12 udvalgte i et samarbejde med en anden kommune.

• I efteråret bliver der arbejdet med et masterclassforløb for ” kloge hænder” i forbindelse med Hulebyg.

• I efteråret gennemføres også et masterclassforløb i billedkunst, hvor en ekstern underviser vil udfordre de dygtigste indenfor billedskabelse samt et masterclassforløb i Design & Håndværk, hvor en ekstern kunsthåndværker stiller værksted og ekspertise til rådighed.

Fakta
• Talentstrategien er vedtaget i Børn- og Ungeudvalget i december 2015. Se strategien her: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=soroe07&page=document&docId=69630&ItemId=69649

• 5 lærere fra kommunens folkeskoler deltager i Talentvejlederuddannelse hos ScienceTalenter. Uddannelsen starter 8. februar 2016.

• Talentvejlederne indgår i et kommunalt netværk sammen med souschef i Ung Sorø, Camilla Ledsgaard Jensen, som er projektleder for implementeringen af talentarbejdet i Sorø Kommune.

• Målgruppen for talentstrategien er de 10-15 procent af eleverne, som er særligt dygtige eller talentfulde.