Sorø Kommune inviterer til samarbejde med lokale virksomheder omkring ungebeskæftigelse, ledighed og uddannelse.

I de seneste år er ledigheden blandt unge steget markant. Det skyldes primært den økonomiske krise. Ifølge prognoserne vil virksomhederne dog snart komme til at mangle faglært arbejdskraft – og så bliver der brug for de unge. Det er derfor vigtigt, at de unge får sig en erhvervskompetencegivende uddannelse.

I Sorø Kommune og Sorø Jobcenter har vi sat særligt fokus på ungeindsatsen for at understøtte at de unge får de rette kompetencer. Vi har blandt andet indgået et samarbejde med Regionen øvrige jobcentre samt etableret et samlet ungecenter i Stenlille – og dette med stor succes.

Vi har også et rigtig godt samarbejde med mange af kommunens lokale virksomheder – og samarbejdet med virksomhederne er helt centralt for indsatsen. Men vi vil gerne invitere til dialog og samarbejde med endnu flere. Derfor inviteres I til dialogmøde:

Torsdag, den 21. juni 2012
Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø, Kl. 08:00 – 9:30

Hovedtemaet vil være en drøftelse og afklaring af, hvad Jobcentret kan gøre for at understøtte de lokale virksomhedernes behov for arbejdskraft nu og i fremtiden.

Tilmelding inden d. 18. juni 2012 til jobcenter@soroe.dk eller tlf. 57 87 69 78.

Program

  • Velkomst v/borgmester Ivan Hansen
  • Oplæg v/Centerchef for Job og Sundhed, Kaare Pedersen
  • Oplæg om Ungecentret i Dianalund v/Kim Hagenow
  • Ind put fra andre virksomheder
  • Muligheder og tilbud for samarbejde mellem virksomhed, borger og Jobcenter.
Ung i arbejde