NoViCe – Nordisk VidenCenter for praktisk bæredygtighed præsenterer foreningens første store program i en række af programmer, der skal gøre det let at leve bæredygtigt.

Foreningen NoViCe har indgået joint venture med Pedersborg og Frederiksberg skoler i Sorø, SuperBrugsen i Frederiksberg og Kysøko mosteri i Fuglebjerg om et ambitiøst projekt, der skal fremme omstillingen til bæredygtighed.

“Vi kalder projektet for SankeÆbler. Det er vores mål, at NoViCe skal demonstrere praktiske anvendelige processer og metoder til, hvordan helt almindelige familier kan leve en bæredygtig livsstil – og her er SankeÆbler et vigtigt skridt på vejen”, oplyser Tomas Horne, formand i foreningen.

NoViCe ønsker, at reducere spild i hverdagen og samtidigt styrke den cirkulære økonomi. Ved at udnytte ressourcer der ellers bogstaveligt ville have rådnet bort, skabes værdi for både skoleklasser, lokale virksomheder og for ensomme ældre både i form af en økonomisk, social og bæredygtig gevinst.

efteraar-aeblerNoViCe er en ny forening, som har brug for et lokalt bredt funderet projekt, foreningen kan brande sig på som en professionel organisation med et sikkert og validt budskab. Foreningen ønsker samtidig at udvikle praktiske almene metoder til bæredygtighed i hverdagen og udbrede kendskabet til disse metoder.

Foreningen ønsker at introducere en bred aldersgruppe af lokalbefolkningen til praktisk bæredygtighed. For at styrke den sociale bæredygtighed lokalt og for at sikre stor opbakning til foreningen generelt, sigtes der med det første program til ældre boligejere, forældre, skolebørn og familier i almindelighed.

Foreningen har sammen med en visionær lokal forælder lokaliseret en række behov og uudnyttede ressourcer i lokalsamfundet, som kan anvendes til at skabe netop det projekt, som foreningen NoViCe søger. Behovene kan kort beskrives som:

 • En lang række haveejere har problemer med at bruge al den frugt som haverne producerer. Derfor enten rådner frugten op i kompostbunken eller ender som grønt affald på genbrugspladsen.
 • Mange ældre par mister kontakten til de lokale unge nogle år efter at deres børn er flyttet hjemmefra og måske har bosat sig langt væk fra forældrene. Desuden er mange børn i Sorø tilflyttere, og har derfor ikke familiær tilknytning til de lokale ældre.
 • Skolebørnene i udskolingen (7. og 8. klasse) har udfordringer med at finde gode projekter, hvor de kan tjene penge til deres store studietur i 9. klasse.
 • Skolerne har udfordringer med at knytte undervisningen til erhvervslivet enten som praktikophold eller som erhvervsbesøg.
 • NoViCe har udfordringer med at skabe projekter hvor foreningen kan demonstrere og informere om almen praktisk bæredygtighed.
 • NoViCe har behov for et bredt favnende projekt som kan booste foreningens brand.

Den overordnede proces for SankeÆbler kunne for eksempel se således ud:

 • NoViCe skaber kontakten til haveejere og andre, som vil donere deres nedfaldsæbler til projektet og til skolebørnene.
 • Børn fra 7. og 8. klassetrin sørger for at samle jeres æbler sammen i frugtkasser, som SuperBrugsen stiller til rådighed.
 • Børnenes forældre hjælper med til at de indsamlede æbler bliver transporteret til et lokalt opsamlingssted, hvorfra SuperBrugsen vil sørge for at æblerne kommer ud til mosteriet Kysøko ved Fuglebjerg.
 • I skolen undervises børnene i praktisk bæredygtighed, fødevaresikkerhed, fødevaremærkning, mv. og udarbejder labels til mosten, der skal sælges.
 • Den færdige æblemost kommer til salg i SuperBrugsen og overskuddet fra salget går til børnenes studietur i 9. klasse.

Dette projekt er en del af et større strategisk program og skal bidrage til at fremme lokale bæredygtige fødevarer og underbygge en bæredygtig livsstil for almindelige familier. Projektet skal samtidig fremme basisviden om almen praktisk bæredygtighed og fødevarer. I første omgang er fokus på oplysning og undervisning af skolebørn. Herfra tror vi på, at den nyerhvervede viden har afsmittende effekt på børnenes omgivelser.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet vil NoViCe fra 2017 kunne tilbyde enhver dansk provinsskole at køre et SankeÆbler projekt med tilhørende undervisningsmateriale for 7. og 8. klassetrin om praktisk bæredygtighed, fødevaremærkning, fødevaresikkerhed, emballage, logistik, markedsføring, salg, iværksætteri og meget mere.

Foreningen håber, at projektet kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed, og at foreningen kan udbrede praktisk bæredygtighed nationalt.

Så hvis du ikke igen i år vil brænde inde med dine nedfaldsæbler og hellere vil donere dem til et godt formål, er du mere end velkommen til at skrive til info@novice.nu eller henvende dig i kiosken i SuperBrugen i Frederiksberg.

Du kan læse mere om foreningen på www.novice.nu