Den 12. august 2015 kan du opleve sang under hvælvingerne i Sorø Klosterkirke. De to operasangerinder Trine Kaldråstøyl og Louise Pape vil sammen med organist Merethe Køhl Hansen fylde kirken med sang i denne 7. koncert i Sorø Internationale Musikfestival.

Programmet byder på to afdelinger, først med Mariamusik med orglet som akkompagnement og derefter et operaprogram ved klaveret.

Trine er til daglig kirkesanger i Lynge Kirke og Louise er kirkesanger i Ruds Vedby Kirke og tilknyttet Sorø Drengekor som sangpædagog, og dermed er koncerten meget lokalt forankret.

Køb billetter på www.billetnet.dk

sang