Hvad drømmer du om for at skabe de bedste rammer for kultur og fritidslivet i Sorø? Har du lyst til at dele dine tanker med Kultur og Fritidsudvalget i Sorø Kommune? Så mød op, når udvalget inviterer til samtaleaftener i marts og april måned.

Kultur og fritidsudvalget har lige taget fat på at formulere en ny kultur og fritidspolitik, der skal gælde for perioden 2019-2022. I den forbindelse vil de rigtig gerne høre, hvad de mange borgere på området mener. Derfor inviterer de til i alt 4 samtaleaftener, hvor de kan samle input til den nye politik.

– Vi ønsker at lave en politik, der favner både bredden og dybden inden for kultur og fritidslivet. Derfor vil vi rigtig gerne i dialog med alle de mange aktive borgere, foreninger og institutioner og borgere, som hver dag bruger de righoldige og gode tilbud i vores kommune, forklarer Bo Christensen, der er formand for Kultur og Fritidsudvalget.

– Vi ønsker selvfølgelig at lave en ambitiøs politik, men den skal også afspejle den virkelighed, som borgerne oplever. Derfor vil vi gerne høre så mange borgeres drømme og ønsker som muligt. Vi har derfor valgt at lave 4 møder, så vi kommer ud i hele kommunen og fire forskellige temaer, så det dækker bredden i vores område.

Indholdet og datoerne for samtaleaftener ser således ud:

– Den 25. marts kl. 17.30-20.30 på Sorø Bibliotek: Kulturen i hverdagen og livet i byen.
– Den 28. marts kl. 17.30-20.30 i Stenlille Kulturhus: Ildsjæle får kulturen og fritidslivet til at blomstre
– Den 4. april kl. 17.30-20.30 i Ruds Vedby Sognegård: Lokalsamfundet og tilgængeligheden – “Kulturen er til alle”
– Den 8. april kl. 17.30-20.30 i Dianalund Borgerhus: Motion, bevægelse og idrættens muligheder

Da kommunen gerne vil give lidt god forplejning på aftnerne, så vil de gerne vide, hvor mange I kommer. Send besked til Byråd og Kultur på mail: kulturogfritid@soroe.dk

Udover at invitere til samtaleaftener har udvalget også nedsat en fokusgruppe med nøglepersoner inden for kultur og fritidsområdet, som skal hjælpe med at kvalificere indholdet. Det forventes, at politikken ligger klar til godkendelse efter sommerferien.

For yderligere oplysninger kontakt:
Udvalgsformand Bo Christensen på 24210198 eller Biblioteksleder Mia Sørup på 57877011 / 22567903.

Foto: ABW