Sorø Kommunes Ældrepleje og de praktiserende læger er gået sammen om tværfaglig gennemgang af ældres medicinforbrug. Hver uge får ca. 10 ældre tilbuddet om et medicintjek.

Ældre mennesker får ofte relativt meget medicin og kan være i behandling med adskillige præparater på én gang. Det øger risikoen for bivirkninger, ligesom de forskellige lægemidler ofte påvirker hinanden.

Erfaringerne fra lignende projekter har vist, at en tværfaglig medicingennemgang kan være til gavn for både den enkelte borger og for samfundsøkonomien.

– Formålet med den tværfaglige medicingennemgang er et kvalitetsløft, en fælles læringsproces og eventuelt en justering af den ældre borgers brug af lægemidler, siger Line Gisselmann, der er praktiserende læge i Sorø og formand for de praktiserende læger i Sorø.

Formand for Sorø Kommunes Social- og sundhedsudvalg, Lars Schmidt, siger:

– Jeg er glad for, at vi nu, takket være midler fra Ældrepuljen, kan sætte dette projekt i gang i stor skala til glæde for de ældres sundhed og trivsel. Et komplekst medicinforbrug med måske helt op til syv-otte forskellige præparater er virkeligheden for mange ældre borgere, og det er positivt, at vi nu i et samarbejde mellem læge, hjemmesygeplejerske og farmaceut kan optimere behandlingen af den enkelte borger. Det er vigtigt, at man som borger har tillid til, at man altid får den bedst mulige behandling, også når man har flere lidelser samtidig.

400 ældre får tilbud om medicintjek
Det er et større projekt, der nu løber af stablen. De første af omkring 400 borgere, der er tilknyttet Sorø Ældrepleje, og som får bistand til medicinhåndteringen, har allerede fået et tilbud om at være med i den tværfaglige medicingennemgang.

Selve den tværfaglige medicingennemgang foretages af en hjemmesygeplejerske, en farmaceut og den praktiserende læge i fællesskab. Gennemgangen kan eksempelvis føre til en ændring af dosis, et skift til anden medicin, tilføjelse af ny medicin eller fjernelse af eksisterende medicin.

Hjemmesygeplejeske Mia Worm Hansen er ansvarlig for den praktiske tilrettelæggelse af projektet. Hun siger:

– Vi håber, at projektet kan bidrage til at belyse, om nogle ældre eventuelt kan undvære noget af deres medicin, således man kan minimere risikoen for medicinbivirkninger og forhåbentligt reducere borgerens medicinudgifter. Det kommer selvfølgelig den enkelte borger til gode lige her og nu, men jeg forventer også, at en øget viden og et øget fokus på området vil også komme fremtidens ældre til gavn, og vil måske betyde færre udgifter til tilskud til medicin og færre sygehusindlæggelser som følge af uhensigtsmæssig medicin.

Søren Wollesen, centerchef i Sorø Kommune, siger:

– Fra kommunens side ser vi det tværfaglige projekt som en god mulighed for i samarbejde med de praktiserende læger at gøre behandlingen af de svageste ældre så god og sikker som muligt. Vi har i forvejen et godt samarbejde med lægerne baseret på gensidig tillid og respekt for hinandens opgaver.