Sig Letland, og mange vil sikkert stadig tænke på et land, der i årene efter selvstændigheden i 1991 var stor modtager af bistand og rådgivning. Men Letland har gennemgået en enorm forandring med EU-medlemskab, økonomisk vækst og reformer af de offentlige institutioner. Derfor skal vi være bedre til at udnytte de mange muligheder for nye forbindelser mellem Danmark og Letland.

Sådan lyder det fra Peter Fjerring, bestyrelsesmedlem i Foreningen Danmark-Letland, der netop har udgivet en ny rapport om samarbejde mellem skoler, foreninger og kommuner i de to lande. Peter Fjerring har de sidste 20 år beskæftiget sig med internationale projekter i både den kommunale verden og erhvervslivet. Da Peter var erhvervskonsulent i Sorø Kommune arrangerede han bl.a. erhvervsfremstødet til Letland i 2013 og et lettisk genbesøg i Sorø i 2015.

Nyt og gammelt mødes i Riga. I baggrunden ses byens nye vartegn, nationalbiblioteket, der åbnede i 2014. Foto: Peter Fjerring.
Nyt og gammelt mødes i Riga. I baggrunden ses byens nye vartegn, nationalbiblioteket, der åbnede i 2014. Foto: Peter Fjerring.

Han forklarer:

– Vi danskere må vænne os til ikke længere at betragte Letland som en lillebror, et udviklingsland som vi på alle måder skal bistå og hjælpe. Letland er i dag et andet samfund end for et par årtier siden, og de dansk-lettiske relationer drejer sig ikke bare om at hjælpe letterne. Vi danskere kan også have stor gavn af et samarbejde, så det er ligeså meget i en dansk egeninteresse.

Han nævner uddannelsessamarbejde, kulturelle forbindelser, styrket turisme mellem landene og udveksling af viden på miljøområdet som temaer, hvor Danmark og Letland kan have gensidigt udbytte af et samarbejde.

Det er på tide at forny de dansk-lettiske forbindelser, og et meget let sted at starte er ganske enkelt at besøge Letland, er budskabet fra Peter Fjerring:

– Det er hurtigt, nemt og billigt at rejse til Letland, og overalt er der engelsktalende letter og mindst ligeså meget materiale og skilte på engelsk som i Danmark. Der afholdes i Letland forskellige konferencer og seminarer, der kan være en god indgang til at lære landet at kende inden for et bestemt fagområde, slutter han.

Den nye publikation hedder ”Danmark og Letland – en ny tid, et nyt partnerskab”, er på 38 sider og er gratis. Den kan hentes på hjemmesiden www.goo.gl/NVpSyv.

Letland rapport

Letland rapportforside