Du kan sælge din energibesparelse

Husejer: energiselskaber vil købe din energibesparelse.
Som husejer har du mulighed for at reducere udgiften til energirenovering af din bolig. Energiselskaberne vil nemlig gerne købe den energibesparelse, du opnår ved ekstra isolering, udskiftning af varmekilde, opsætning af solfanger eller solcelleanlæg mv.

Det du kan sælge, er de kilowatt-timer (kWh), som du kan forvente at spare ved en energirenovering. Din håndværker kan beregne, hvor mange kWh, der spares ved for eksempel at efterisolere og opsætte solceller. Beregningen skal ske på grundlag af Energistyrelsens standardværdier. De sparede kWh kan sælges til et energiselskab, så du på den måde får et tilskud til håndværkerregningen.

Hvis du f.eks. får en årlig besparelse på 5000 kWh ved efterisolering af dit hus, vil du kunne ”sælge” denne besparelse til et energiselskab. Prisniveauet kan variere, men almindeligvis er betalingen omkring 25 øre pr. sparet kWh. Det betyder, at du i dette eksempel vil kunne få et tilskud på 1250 kr.

”Hvis du skal i gang med energiforbedringer, er det en god idé at kontakte en af de brancheorganisationer, vi samarbejder med”, anbefaler energirådgiver Anne-Birgitte Grønvall fra SEAS-NVE. ”Oversigten over vores samarbejdspartnere finder du på vores hjemmeside www.seas-nve.dk/tilskud. Forhandlere/medlemmer af disse brancher kan indberette besparelser, der er opnået ved energiforbedringer i din bolig og give dig et energisparetilskud fra SEAS-NVE”.

Samtidig kan du resten af 2012 trække håndværkerens arbejdsløn fra i skat med op til 15.000 kr. for arbejde udført på din faste bopæl. Dette servicefradrag (håndværkerfradrag) fungerer på samme måde som fradrag for eksempelvis fagforeningskontingenter. Læs mere om håndværkerfradraget på www.skat.dk

18 lokale håndværksvirksomheder, Energiklyngecenter Sjælland og Sorø Kommune arbejder sammen om at øge antallet af energirenoveringer.

Et af fokusområderne er at gøre det nemt at få tilskud fra energiselskaberne til energirenoveringer. Andre fokusområder er efteruddannelse som energivejledere og et tættere samarbejde på tværs af fagene. Mange håndværkere er allerede godt i gang og tilbyder samlede renoveringsløsninger til boligejerne, men der er stadig muligheder for nye tiltag.

Energivejleder Lars Gyde Kristensen deltager i samarbejdet og oplyser: ”Når jeg afgiver tilbud, oplyser jeg kunden om muligheden for håndværkerfradrag og opdeler min faktura, så det er let for kunden at indberette fradraget til SKAT. Jeg bakker op om, at det skal gøres nemmere at få tilskud fra energiselskaberne.”

Nu får alle de øvrige håndværkere inden for energirenovering med virksomhed i Sorø Kommune mulighed for at tilslutte sig samarbejdet. Den 7. marts 2012 holder samarbejdet et åbent møde, hvor alle er velkomne. Tid og sted vil blive annonceret senere.