Det går den rigtige vej med nogle af de store sundhedsskurke i Region Sjælland, hvor færre ryger og forbruget af alkohol er faldende i forhold til i 2017. Særligt de unge har lagt smøgerne på hylden sammenlignet med tidligere. Men sundhedsudfordringerne er dog samlet set stigende på en række områder i regionen, og de er på mange punkter også større end i resten af landet.

Læs om Sundhedsprofil 2021 og find hele rapporten her​

For eksempel er andelen af borgere med et usundt kostmønster steget, næsten hver femte borger er svært overvægtig, og antallet af borgere med to eller flere længerevarende sygdomme (multisygdom) er fortsat stigende. På flere parametre ses en stigning i andelen med lav mental trivsel, og andelen af ensomme borgere er steget med næsten 50 procent siden 2017.

– Generelt set har de fleste af os et godt helbred og er tilfredse med livet. Men set ud fra et sundhedsperspektiv kan og skal det blive bedre. Sundhedsprofilen 2021 understreger, at vi skal fortsætte med at have et stort fokus på at mindske den sociale ulighed i sundhed, og at forebyggelse bliver helt afgørende i de kommende år. I det nye regionsråd har vi prioriteret det, og derfor har vi blandt andet lavet et politisk udvalg med fokus på forebyggelse. Vi skulle meget gerne se de positive tendenser for rygning og alkohol sprede sig til andre områder, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Omkring 20.000 Region Sjælland-borgere fra 16 år og op efter har i starten af 2021 svaret på spørgeskemaet ”Hvordan har du det?”, som danner grundlag for Sundhedsprofilen 2021. Det er fjerde gang undersøgelsen gennemføres i Region Sjælland.

Udvalgte resultater fra Sundhedsprofilen 2021

Den mentale trivsel er faldet siden 2017 og er især lav blandt kvinder og de yngste borgere
Forekomsten af langvarig sygdom, multisygdom og de fleste opgjorte enkeltsygdomme er steget siden 2017
Andelen af ensomme borgere er steget meget siden 2017. Andelen med begrænset social støtte er derimod ikke ændret væsentligt
Andelen af borgere med et usundt kostmønster er steget siden 2017, mens andelen med et sundt kostmønster er faldet
Andelen af svært overvægtige borgere er steget siden 2017. I 2021 er næsten 58 pct. af borgerne overvægtige, hvoraf godt hver femte borger er svært overvægtig
Andelen af dagligrygere er fortsat med at falde i 2021 og er siden 2017 især faldet blandt de 16-24-årige
Alkoholforbruget er faldet over tid, men andelen af borgere med det højeste og mest problematiske forbrug er stagneret i 2021
Tre ud af fem borgere lever ikke op til WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet
Borgernes søvnlængde og søvnkvalitet er overordnet set uændret siden 2017
Niveauet af sundhedskompetence blandt borgerne er bortset fra et fald på området ‘føler sig forstået og støttet af sundhedsprofessionelle’ uændret siden 2017

Foto: ABW